Масер

  • По завршување на обуката за масер, кандидатот ќе се стекне со вештини и знаење кои ќе може да ги практицира во салони, спа центри и хотели. Ќе се стекне со компетенции, протокол на работа и основите на масерското занимање, лимфна дренажа на лице и тело, класична масажа, основна и варијанти на релаксирачка масажа, антицелулитна масажа, антицелулитни третмани, ароматерапија во масажа, комбинирани масажи на лице и тело, акупресура со аромамасажа на тело и лице.
  • Целосната програмата се изучува во период од 2 семестра, а вклучува 12 модули. Секој модул е со времетраење од 40 часа, односно вкупно 480 часа за целата програма.
  • Обуката се спроведува со одреден фонд на часови по теоретска настава,оценување и испрашување по пат на усмено и практична работа и  практична работа со салонска пракса.
  • Промотивните уписи за запишување на кандидати до два семестра, започнува на 02.11.2019 година и трае до 16.12.2019год. Обуките за фризери до два семестра се наменети за почетници без работно искуство, овие обуки започнуваат секоја учебна година од 01.10.2020год. и завршуваат со завршен испит до 10.06.2020год. Овие обуки се организираат еднаш годишно.