Стилист висажист

 • По завршување на обуката, кандидатот ќе биде стручно обучен да работи во театар или телевизија, на проекти за подготовка на емисии, снимање на филмови, разни јавни модни настани, да советува за модни куќи, да биде личен советник на јавна личност, да изработува шминка и портфолио за клиенти со посебни уникатни стилови од областа на шминката.
 • Времетраењето на целата програмата е 170 часа за изучување на 4 модули и тоа организирање на работното место, административни работи, комуникација и безбедност и здравје при работа, историја на модата, избор на материјали за облека и модни додатоци за различи настани, и стилови на шминка.

 

Со избор на  модулите од 1, 2, 3 и 5  од  170 часа.  По завршување на секој модул се  изведува проверка. Со завршување на модулите    1, 2, 3 и 5 и со положен завршен испит кој се состои  од тест  и изработка на практична задача се добива сертификат за  СТИЛИСТ  ВИСАЖИСТ.

 • МП-1 20 часа
  Организирање на работно место,комуникација и административни работи и безбедност и здравје при работа
 • МП-2 40 часа
  Историја на модата
 • МП-3 50 часа
  Избор на материјали  за  облека и модни додатоци за различни настани
 • МП-5  50часа
  Стилови на шминка.  

  Обуката трае два семестра,цената на обуката 80,000денари попуст 20%