Стилист за театар

 • По завршување на обуката, кандидатот своите вештини и стручна подготовка може да ги практицира во театар, и ќе биде стручно подготвен за подготовка на фризури и перики за одредена театарска престава, да сработи техники на шминка и стилови на фризура според потребите и темата која ќе му биде одредена од страна на режисерот и со тимот со кој ќе соработува. Со обуката и праксата ќе изучи како да ги подготвува и костимите и периките.
 • Времетраењето на целата програма е 250 часа за изучување на 5 модули и тоа организирање на работното место, административни работи, комуникација и безбедност и здравје при работа, историја на модата, стилови на фризура и шминка, моделирање и стилизирање на природно и синтетичко влакно на коса (изработка на перики и надградба на коса).

 

Со избор на  модулите од 1, 2, 4, 5 и 6со траење од 250 часа.  По завршување на секој модул се  изведува проверка. Со завршување на модулите    1, 2, 4, 5 и 6 и со положен завршен испит кој се состои  од тест и изработка на практична задача се добива сертификат за  СТИЛИСТ  ЗА ТЕАТАР.

 • МП-1 20 часа
  Организирање на работно место,комуникација и административни работи и безбедност и здравје при работа
 • МП-2 40 часа
  Историја на модата
 • МП-4  90 часа
  Стилови на фризури
 • МП-5  50часа
  Стилови на шминка
 • МП-6  50часа
  Моделирање и стилизирањењ на природно и синтетичко влакно на коса(изработка на перики и надградба на коса)

Обуката трае два семестра,цената на обуката 100,000денари попуст 20%