Продавница

Обука за шминкер

SKU:шминка

Овој продукт е моментално без залиха и недостапен.

Category:

Опис

Приватниот центар за стручна обука, Академија Леонтиќ од Скопје, подготви специјална модуларна обука за шминкери, која ги содржи најбараните и најприменети техники на работа:

 • Изучување на дневна шминка;
 • Изучување на вечерна шминка;
 • Изучување на вечерна појачана шминка;
 • Изучување на невестинска шминка на проблематична кожа;
 • Изучување на Европски стил на невестинска шминка;
 • Изучувањена Азиски стил на невестинска шминка;
 • Изучување на контурална и корективна шминка;

Со посетата на обуката, кандидатите ќе се стекнат со следните компетенции:

 • Комуникација со соработници и клиенти;
 • Одржување на алатот и приборот за работа;
 • Почитување на заштитни и безбедни мерки за работа;
 • Користење на заштитини средства;
 • Користење на третмани и препарати за нега на лице;
 • Нанесување на дневна шминка;
 • Нанесување на вечерна шминка;
 • Нанесување на невестинска шминка;
 • Нанесување на шминка за фотографии;
 • Користење на козметички и декоративни препарати;
 • Шминкање и обликување на веѓи;
 • Нанесување вештачки трепки;
 • Нанесување украсна шминка;
 • Нанесување корективна шминка;
 • Нанесување Европски стил на шминка;
 • Нанесување Азиски стил на шминка;
 • Одредување шминка според формата и видот на кожата и лицето;

 

По завршувањето со обуката кандидатите добиваат „уверение“, додека по полагање на завршен испит и стручна проверка кандидатите се стекнуваат со „сертификат“ за успешно завршено на обука за дел од личните услуги за ШМИНКЕР за кои кандидатите се определиле да изучат.

За сите дополнителни информации Ви стоиме на располагање на контакт тел.: 070 227 684

Не ја пропуштај можноста да бидеш дел од водечката Академија за убавина

Дополнителни информации

Времетраење на обука

6 месеци, 8 месеци, 12 месеци