Аpplication

Еnrollment

Нашиот тим за стручна ориентација е посветен да ви одговори на сите потребни прашања, да ви помогне при изборот на професионалите модуларни пакети и како во иднина да ја градите својата кариера

Распоред кога започнуваат обуките и до кога траат обуките

  • Обуките со годишна програма  за фризери и  козметичари ,започнуваат од 01.10.2019 година и завршуваат на 30.06.2019година.
  • Новите  програми  за учебната 2019-2020година, првиот повик ќе започне на 01.04.2019година и ќе трае до 31.05.2019година, вториот повик ќе започне од 01.09.2019 до 15.10.2019 година

МОДУЛАРНИТЕ ОБУКИ ЗА РАБОТНО ОСПОСОБУВАЊЕ  СЕ ОРГАНИЗИРААТ ВО ТЕКОТ НА ЦЕЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА

 

Error: Contact form not found.

Академија Леонтиќ