Политика за приватност

ПЦСО.,,Академија Леонтиќ“ од Скопје,ја почитува Вашата приватност и заштита на Вашите лични податоци.Ова известување за приватност и протокол на работа ќе Ве информира за тоа како се грижиме за вашите лични податоци,кога ги посетувате нашите  веб страни и објави (pcso.leontic.edu.mk) и ќе бидете известени за вашите права за приватност и како законот вам Ве штити.

Ве молиме погледнете ги добро сите упадства,правилата,називите за примена што ги наведовме во ова известување од политиката на работа,доколку постои нешто што не Ви е јасно или некоја терминологија која е употребена во ова известување за приватност, слободно обратете се и пишете да Ви објасниме.  

ВАЖНИ ПОДАТОЦИ И КОИ СМЕ НИЕ

Целта на ова известување за приватност

 Ова известување за приватност има за цел да ви ги соопшти сите информации за тоа како Приватниот центар за стручна обука,,Академија Леонтиќ“ од Скопје, ги собира(сочувува) и обработува вашите лични податоци.  Ова може да се собере(сочува) кога посетувате еден од нашите салони за убавина и салонот за практична работа(салонот за убавина кај работодавец Академија и студио Леонтиќ и салонот за практична работа во Приватниот центар за стручна обука Академија Леонтиќ)  како клиент или преку една од нашите веб-локации кога купувате производ или се регистрирате на нашиот билтен итн.

 Важно е да го прочитате ова известување за приватност заедно со кое било друго известување за приватност или известување за правична обработка што можеме да го дадеме во одредени прилики кога собираме или обработуваме лични податоци за вас, за да бидете целосно свесни за тоа како и зошто ги користиме вашите податоци. Ова известување за приватност ги надополнува сите другите известувања и не е наменето да ги отфрли,туку да ги сочува за понатамошна работа со Вас.

 Управувач

 За целите на Законот за заштита на податоците од 1998 година, контролорот на податоци е Приватен центар за стручна обука,,АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ“ СКОПЈЕ со ЕМБС 6493270 и ЕДБ 4080009504182 и е одговорен за вашите лични податоци (скратен назив ПЦСО.,,Академија Леонтиќ“, ,,Академија Леонтиќ“ Леонтиќ Академија“,  „ние“, „нас“ или „нашите  ” во ова известување за приватност).

 Назначивме службеник за заштита на податоци кој е одговорен за надгледување на прашањата во врска со ова известување за приватност.  Ако имате  било какви прашања во врска со ова известување за приватност, вклучувајќи било какви барања за остварување на вашите законски права, ве молиме контактирајте го службеникот за заштита на податоци користејќи ги деталите наведени подолу.

 Детали за контакт

 Нашите целосни детали се:

 Целосно име на правно лице: Приватен центар за стручна обука,,Академија Леонтиќ“ Скопје

 Име на службеникот за заштита на податоци: Кристина Тилиќ

Име на одговорното лице кое ги прима и обрабптува:Васка Леонтиќ

 Адреса за е-пошта: kristina.tilik@gmail.com  и vaskaleontic@gmail.com

 Поштенска адреса: Бул.Партизански Одреди бр.43 А 1/1 1000 Скопје, Северна Маќедонија

Телефонски број  + 38920 3222 544  +38970  227 684 

Имате право да поднесете жалба во секое време до Канцеларијата на Комесарот за информации (), надзорниот орган на Северна,Маќедонија за прашањата за заштита на личните податоците pcso@leontic.edu.com.mk ).  Ние, сепак претпочитале и би ја ценеле можноста да се справиме со вашите грижи пред да пристапите до институтот за …., затоа ве молиме контактирајте не нас првично пред да пристапите до службите за информација.

 Последна промена во известувањето за приватност и ваша должност да не информирате за вашите промени

 Ова извесување за прв пат е објавена кога е и воедно за прв пат е започната и услугата за уплата на услуги и обука преку интернет и воедно и последен пат е ажурирана на 015 Јуни 2023 година

 Важно е личните податоци што ги имаме за вас да бидат точни и актуелни. Воедно и Ве молиме информирајте нè доколку некој од деталите што ни ги давате треба да се променат во текот на вашата соработка со нас.

 Врски од трета страна

 Оваа веб-локација може да вклучува врски до веб-локации, додатоци и апликации од трети страни.  Кликнувањето на тие врски или овозможувањето на тие врски може да им овозможи на трети страни да собираат или споделуваат податоци за вас.  Ние не ги контролираме овие веб-локации на трети страни и не сме одговорни за нивните изјави за приватност.  Кога ќе ја напуштите нашата веб-локација, ве охрабруваме да го прочитате известувањето за приватност на секоја веб-локација што ја посетувате.

  2) ПОДАТОЦИ КОИ ГИ СОБИРАМЕ,СОЧУВУВАМЕ,AЖУРИРАМЕ ЗА ВАС

Лични податоци, или лични информации, значи  било какви информации за поединец од кои тоа лице може да се идентификува.  Не вклучува податоци каде што идентитетот е отстранет (анонимни податоци).

 Можеме да собираме,сочувуваме,ажурираме, користиме, складираме и пренесуваме различни видови лични податоци за вас кои сме ги групирале на следниов начин:

 (А) Податоци за идентитет

 Ова вклучува податоци кои се однесуваат конкретно на вашиот идентитет, како што се вашето име, презиме или сличен идентификатор, брачен статус, титула, датум на раѓање,потекло,место на живеење и пол.

 (Б) Податоци за контакт

 Ова вклучува податоци за тоа како може да ве контактираат, како што се адресата за наплата, адресата за испорака, адресата на е-пошта и телефонските броеви,фиксни,мобилен или од работно место.

 (В) Финансиски податоци

 Ова вклучува податоци кои се однесуваат на вашите средства и начини на плаќање, како што се вашата банкарска сметка и детали за платежна картичка.

 (Г) Податоци за трансакциите

 Ова вклучува податоци кои се однесуваат на трансакциите што сте ги извршиле со нас, како што се детали за плаќањата од вас и други детали за производите што сте ги купиле од нас.

 (Д) Технички податоци

 Ова вклучува повеќе технички податоци што може да ги добиеме кога ја користите нашата веб-локација, како што се адресата на вашиот интернет протокол (IP), податоците за најавување, типот и верзијата на прелистувачот, поставките и локацијата на временската зона, типовите и верзии на приклучоци за прелистувач,  оперативен систем и платформа и друга технологија на уредите што ги користите за пристап до оваа веб-локација.

 (Ѓ) Податоци за користење

 Ова вклучува информации за тоа како ја користите нашата веб-локација, производи и услуги.

 (Г) Податоци за маркетинг и комуникации

 Ова ги вклучува вашите преференции во однос на тоа дали сакате или не да добивате маркетинг од нас и нашите трети страни, како и вашите комуникациски параметри.

 Исто така, собираме, користиме и споделуваме збирни податоци како што се статистички или демографски податоци за која било цел.  Збирните податоци може да потекнуваат од вашите лични податоци, но според законот не се сметаат за лични податоци бидејќи овие податоци директно или индиректно не го откриваат вашиот идентитет.  На пример, може да ги собереме вашите податоци за користење за да го пресметаме процентот на корисници кои пристапуваат до одредена карактеристика на веб-локација.  Меѓутоа, ако ги комбинираме или поврземе збирните податоци со вашите лични податоци за да можат директно или индиректно да ве идентификуваат, комбинираните податоци ќе ги третираме како лични податоци кои ќе се користат во согласност со ова известување за приватност.

Посебни категории на лични податоци

 Ги собираме,складираме и ажурираме следните посебни категории на лични податоци за вас.  Детали за вашето:

 • Кожни тестови(кожни болести,алергии,иритации и се што е поврзано за заштита на вашето здравје)

 Ги собираме и обработуваме горенаведените податоци само таму каде што е строго неопходно.  Ве молиме имајте предвид дека ова се однесува само кога ги посетувате нашите салони за убавина и ги користите третманите на нанесување на боја на коса и скалп или козметички третмани за лице и тело и услуга за убавина каде што има потреба тоа да се изврши заради вашето здравје и безбедност.  Овие резултати се чуваат во период од 6 месеци и потоа повторно се обработуваат.

 Понатаму, ние ќе ги собираме и обработуваме горенаведените чувствителни лични податоци само кога сте ни дале ваша експлицитна согласност за тоа.

 Можете да побарате тие да се избришат порано со испраќање е-пошта на нашиот Службеник за заштита на податоци, но имајте предвид дека ако побарате услуга за која е потребен тест на кожата и скалпот, ќе има одложување на услугата се  додека не се изврши тестирањето од наша страна,а може и вие да ни доставите лекарски извештај дека може да ги вршите тие услуги кои вие сакате да бидете услужени,како на пример да се бои косата со фарби кои содржат амоњак,третмани кои содржат етерични масла итн.

 Вие не сте обврзани да се согласите да ги обработуваме вашите чувствителни лични податоци,но должни сте да не известите за вашата состојба се со цел непречено да може да се изврши третманот без никакви последици по вашето здравје. Меѓутоа, без ова, ако постои услуга која бара тест на кожата и скалпот на глават, нема да можеме да ја обезбедиме услугата за третман на боја( колорација во било кој вид на третман)или убавина на лице и тело што ја посакувате да се истретира, доколку зависи од горе наведените податоци за да може да се изврши услугата.

НА КОЈ НАЧИН СЕ СОБИРААТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Ние користиме различни методи за собирање податоци од и за вас, вклучително и преку:

 (А) директни интеракции

 Може да ни го дадете вашиот идентитет, контакт и финансиски податоци со пополнување формулари или со кореспонденција со нас,по пошта, телефон, е-пошта или лично кога сте присутни во еден од нашите салони,семинари и на друг начин.  Ова ги вклучува личните податоци што ги давате кога:

 • претплатете се на нашиот билтен или други публикации;

 • регистрирајте се во салонот за потсетници за состаноци

 • побарајте маркетинг да ви биде испратен;

 • да се пријавите на конкурс, промоција или анкета;  или

 • дајте ни повратни информации

 • Или сте наш нов клиент и ги давате вашите податоци директно да се ажурираат во програмот  на наши корисници како клиенти и ви се отвара ваша картица и вашите податоци содржат име и презиме кога сте не посетиле кои услуги се извршени за вас колку сте платиле за таа услуга број на телефон,задоволни не задоволни кои третмани се извршени и датум кога сте не посетиле и кога е извршена услугата и од кој вработен сте третирани
 • Или сте модел/клиент за време на обуките кај нашите ученици,кандидати 
 • Или сте на мобилност преку Европски проект на ЕРАСМУС+

 (Б) Автоматизирани технологии или интеракции

 Како што комуницирате со нашата веб-локација, ние може автоматски да собираме технички податоци за вашата опрема, дејствата за прелистување и обрасците.

 Ние ги собираме овие лични податоци користејќи колачиња, дневници на сервери и други слични технологии.  Може да добиеме и технички податоци за вас ако посетувате други веб-локации кои користат наши колачиња. Или Ве внесуваме на нашиот програм за наплата директно кога за прв пат ги користите нашите услуги и се додека не посетувате во еден од нашите салони при наплата. Ве молиме погледнете ја нашата политика за колачиња за повеќе детали.

4) КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 Ќе ги користиме вашите лични податоци само кога тоа ни го дозволува законот.  Најчесто, ќе ги користиме вашите лични податоци во следниве околности и случаеви:

 • Онаму каде треба да ги внесеме вашите податоци на програмот за влез на клиент за наплата за извршените ваши услуги и отварање картица на клиент

 • Онаму каде што треба да го извршиме договорот, ќе склучиме или сме склучивме со вас.

 • Онаму каде што е неопходно за нашите легитимни интереси (или оние на трето лице) и вашите интереси и основни права не ги надминуваат тие интереси.

 • Каде што треба да се придржуваме до законска или регулаторна обврска.

 Општо земено, освен кожните тестови за кои е потребна ваша согласност, ние не се потпираме на согласноста како правна основа за обработка на вашите лични податоци освен во врска со испраќање директни маркетинг комуникации до вас преку е-пошта или текстуална порака.  Имате право да ја повлечете согласноста за маркетинг во секое време со контактирање со нас.

 Цели за кои ќе ги користиме вашите лични податоци

 Подолу, во формат на табела, дадовме опис на сите начини на кои планираме да ги користиме вашите лични податоци и на кои правни основи се потпираме за да го сториме тоа.  Исто така, идентификувавме кои се нашите легитимни интереси каде што е соодветно.

КАКО ГИ КОРИСТИМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

 Имајте предвид дека ние може да ги обработуваме вашите лични податоци за повеќе од една законска основа во зависност од конкретната цел за која ги користиме вашите податоци.  Ве молиме контактирајте со нас ако ви требаат детали за конкретната правна основа на која се потпираме за да ги обработуваме вашите лични податоци каде што се наведени повеќе од една основа во табелата подолу.

Цел/Активност во Академија и студио Леонтиќ, практиканство кај работодавец на учениците и кандидатите од ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ

 За да ве регистрираме како нов клиент.

 Вид на податоци Законски основ за обработка вклучувајќи основа на легитимен интерес

 (а) Идентитет

 Подготовка  на договор со вас за месечни или друг вид на пакети или евиденција дека сте модел на учениците и кандидатите од обучниот центар,при закажување на термини за изработка на третмани и внесување податоци за картица на  клиент во програмот на услуги.

(б) Контакт

      За обработка и испорака на вашата услуга, вклучувајќи:

 (а) Управува со плаќања, рати,тековни трошоци и давачки;

 (б) При уплата и поврат на средствата  што  се должат,од услуги или рати за обука.

     (а) Идентитет

 (б) Контакт

 (в) Финансиски

 (г) Трансакција (д) Маркетинг и комуникации

    (а) Извршување на договор со вас при упис или друг вид на услуга од личните услуги (б) Неопходен за нашите легитимни интереси

 (да ги повратиме долговите што ни следуваат од уплата на рати од учениците и кандидатите).

   За да можеме да соработуваме со вас,во одредени ситуации со вас  ќе вклучува и спесифични побарувања:

 (а) Ве известуваме за промени на нашите услови или политика за приватност;

 (б) Барање од вас да доставите  лекарски преглед за некој спесифичен соодветен третман или да направите анкета за одредени услуги и обуки.

   (а) Идентитет

 (б) Контакт

 (в) Профил

 (г) Маркетинг и комуникации

  (а) Извршување на договор со вас;  (б) Неопходно за усогласување со закон и

 обврска;

 (в) Неопходни за нашите легитимни интереси

 (да ја одржуваме нашата евиденција на клиенти  ажурирана и да проучуваме како клиентите ги користат нашите производи/услуги).

   За да ви овозможи да учествувате во наградно извлекување, натпреварување,подароци по повод роденден,празник на жената,новогодишни изненадувања или да пополните анкета.

     (а) Идентитет

 (б) Контакт

 (в) Профил

 (г) Употреба

 (д) Маркетинг и комуникации,анкети

    (а) Извршување на договор со вас;  (б) Неопходни за нашите легитимни интереси

 (да проучиме како клиентите, ги користат нашите производи/услуги, да го надополниме асортиманот на услуги,потребни според вашите желби и потреби и да го развиеме нашиот бизнис).

   Да го администрираме и заштитиме нашиот бизнис и оваа веб-локација (вклучувајќи отстранување проблеми, анализа на податоци, тестирање, одржување на системот, поддршка, известување и хостирање на податоци).

   (а) Идентитет;  (б) Контакт;  (в) Технички.

  (а) Неопходни за нашите легитимни интереси (за водење на нашиот бизнис, обезбедување на административни и ИТ услуги, мрежна безбедност, за спречување на измами и во контекст на деловна реорганизација или вежба за реструктуирање на групата);

 (б) Неопходно за усогласување со законска обврска.

   За да ви доставиме релевантна содржина на веб-локација и реклами и да ја измериме или разбереме ефективноста на рекламирањето што ви го нудиме

    (а) Идентитет

 (б) Контакт

 (в) Профил

 (г) Употреба

 (д) Маркетинг и комуникации (ѓ) Технички

   Неопходни за нашите легитимни интереси (да проучуваме како клиентите ги користат нашите производи/услуги, да ги развиваме, да го развиваме нашиот бизнис и да ја информираме нашата маркетинг стратегија)

   Да користиме аналитика на податоци за да ја подобриме нашата веб-страница, производи/услуги, маркетинг,

     (а) Технички (б) Употреба

    Неопходно за нашите легитимни интереси (да се дефинираат типови на клиенти за нашите производи и услуги, да се ажурира нашата веб-страница

    односи со клиентите и релевантни, да го развиеме нашиот бизнис и искуства за да ја информираме нашата маркетинг стратегија)

 Маркетинг

 Ние се стремиме да ви обезбедиме избор во врска со одредени употреби на лични податоци, особено околу маркетинг и рекламирање.

 Промотивни понуди, пакети и други можности од нас

 Може да ги користиме вашите податоци за идентитет, контакт, техничка, употреба и профил за да имаме предства и формираме предлог,понуда за вас и за тоа што мислиме дека можеби сакате или ви е потребно, или што може да ве интересира.  Вака одлучуваме кои производи, услуги,промотивни пакети и понуди може да бидат релевантни за вас (ова го нарекуваме маркетинг).

 Ќе добивате маркетинг комуникации по пат на различни информации од нас ако сте побарале информации или сте купиле пакет за одредена услуга или производ,сте уплатиле за некоја модуларна обука и курс од нас и во секој случај не сте се откажале од добивање на информации од тие маркетинг понуди,а вооедно може и да не замолите да не добивате маркетиншки информации тоа е ваше легитимно барање.

 Маркетинг од трета страна

 Ќе ја добиеме вашата експресна согласност за пријавување пред да ги споделиме вашите лични податоци со која било компанија за маркетинг цели.

 Откажување

 Можете да побарате од нас или од трети страни да престанеме да ви испраќаме маркетинг пораки во секое време со следење на врските за откажување на која било маркетинг порака испратена до вас или со контактирање со нас во секое време.

 Онаму каде што ќе се откажете од примање на овие маркетинг пораки, тоа нема да важи за личните податоци што сте ни ги дале како резултат на купување производи или вршење на некои од нашите услуги,обука и  други слични  трансакции.

 Колачиња

 Можете да го поставите вашиот прелистувач да ги одбива сите или некои колачиња на прелистувачот или да ве предупредува кога веб-локациите поставуваат или пристапуваат до колачиња.  Доколку ги оневозможите или одбиете колачињата, имајте предвид дека некои делови од оваа веб-локација може да станат недостапни или да не функционираат правилно.  За повеќе информации за колачињата што ги користиме, погледнете

 нашата политика за колачиња.

 Промена на целта

 Ние ќе ги користиме вашите лични податоци само за целите за кои ги селектиравме и сочувавме, освен ако разумно сметаме дека треба да ги користиме за друга причина поврзано со нашата услужна дејност и обука и таа причина е компатибилна со оригиналната цел или сродни потреби и да не е поврзана со предходната цел.  Доколку сакате да добиете објаснување за тоа како обработката за новата намена е компатибилна со првичната намена, ве молиме контактирајте не.

 Ако треба да ги користиме вашите лични податоци за неповрзана цел, ќе ве известиме и ќе ја објасниме правната основа што ни го дозволува тоа.

 Ве молиме имајте предвид дека ние може да ги обработуваме вашите лични податоци без ваше знаење или согласност, во согласност со горенаведените правила, каде што тоа е потребно или дозволено со закон

5) КАКО ГИ ОТКРИВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Можеби ќе треба да ги споделиме вашите лични податоци со страните наведени подолу за целите наведени во табелата во став 4 погоре.

 (А) Внатрешни трети страни како што е наведено во Поимникот.  (Б) Додатоци на надворешни трети страни во Поимникот.

 (В) Трети страни на кои можеме да избереме да им продадеме, пренесеме или споиме делови од нашиот бизнис,нашата дејност или нашите средства.  Алтернативно, може да бараме да стекнеме други бизниси,сродни дејности,придружни на досегашните или да се споиме со нив.  Ако се случи промена во нашиот бизнис,дејноста и слично, тогаш новите сопственици може да ги користат вашите лични податоци на ист начин како што е наведено во ова известување за приватност.

 Бараме од сите трети страни да ја почитуваат безбедноста на вашите лични податоци и да ги третираат во согласност со законот.  Не им дозволуваме на нашите трети лица даватели на услуги да ги користат вашите лични податоци за свои цели и само им дозволуваме да ги обработуваат вашите лични податоци за одредени цели и во согласност со нашите упатства.

6) КОГА ГИ ПРЕНЕСУВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ ВО СТРАНСТВО ИЛИ СО НАШИ СОРАБОТНИЦИ И ПАРТНЕРИ( ЕРАСМУС+ ЕУ.ПРОЕКТИ)

Ги споделуваме вашите лични податоци во рамките на нашата група на бизниси,сродни обучни центри,стручни училишта,размена на ученици и кандидати на мобилност и обука во странство,семинари,работилници и други еу.проекти.

Ристе тука теба вие да се пишете и каде не штитите

 Онаму каде што користиме провајдери со седиште во , гарантираме дека тие се дел од Штитот за приватност.

  7) КАКО ГИ ОБЕЗБЕДУВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

  Воведовме соодветни безбедносни мерки за да спречиме случајно губење, користење или пристап до вашите лични податоци на неовластен начин, менување или откривање( со потпишан договор за соработка со фирма која ги обработува сите податоци,додека на работниот пулт ги внесува директорот и мајстор предавач по салонска пракса) Дополнително, го ограничуваме пристапот до вашите лични податоци на оние вработени, агенти, изведувачи и други трети страни кои имаат деловна потреба да знаат.  Тие ќе ги обработуваат вашите лични податоци само по наши упатства и тие се предмет на должност на доверливост.

 Воведовме процедури за справување со секое сомнително прекршување на личните податоци и ќе ве известиме вас и секој важечки регулатор за прекршување каде што законски сме обврзани да го сториме тоа.

8)

 Ќе ги чуваме вашите лични податоци само онолку долго колку што е потребно за да ги исполниме целите за кои ги собравме, вклучително и за целите на задоволување на какви било правни, сметководствени или барања за известување.

 За да го одредиме соодветниот период на чување на личните податоци, ја разгледуваме количината на информации, природата и чувствителноста на личните податоци, потенцијалниот ризик од штета од неовластена употреба или откривање на вашите лични податоци, целите за кои ги обработуваме вашите лични податоци и дали  можеме да ги постигнеме тие цели преку други средства и важечките законски барања.

 Детали за периодите на задржување за различни аспекти на вашите лични податоци се достапни во нашата политика за задржување што можете да ги побарате по пат да не  контактирате  нас.

 Покрај горенаведеното, со закон мораме да ги чуваме основните информации за нашите клиенти (вклучувајќи податоци за контакт, идентитет, финансиски и трансакции) седум години откако ќе престанат да бидат клиенти за даночни цели,додека договорите за упис на кандидат,ученик тие се од доживотна важност и тие се чуваат 30 години во Обучниот Центар,а потоа се предаваат во архив на Северна,Маќедонија.

 Во некои околности, можете да побарате од нас да ги избришеме вашите податоци: видете Побарајте бришење подолу за дополнителни информации.

 Во некои околности, може да ги анонимизираме вашите лични податоци (за да не може повеќе да се поврзуваат со вас) за истражувачки или статистички цели во кој случај можеме да ги користиме овие информации на неодредено време без дополнително известување до вас.

9)

Под одредени околности, имате права според законите за заштита на податоците во врска со вашите лични податоци.  Ве молиме погледнете го нашиот дел Поимник за да дознаете повеќе за овие права:

 (А) Побарајте пристап до вашите лични податоци.

 (Б) Побарајте корекција на вашите лични податоци.

 (В) Побарајте бришење на вашите лични податоци.

 (Г) Приговор за обработка на вашите лични податоци.

 (Д) Барајте ограничување за обработка на вашите лични податоци.

 (Ѓ) Побарајте пренос на вашите лични податоци.

 (Г) Право на повлекување на согласноста.

 Доколку сакате да искористите некое од правата наведени погоре, ве молиме контактирајте не на: 070 227 684

 Обично не се бара паричен надоместок или административна такса НО!

 Нема да мора да плаќате паричен надоместок за пристап до вашите лични податоци (или за остварување на некое од другите права).  Сепак, може да наплатиме разумна административна такса, ако вашето барање е јасно неосновано, повторувачко или претерано.  Алтернативно, може да одбиеме да го исполниме вашето барање во овие околности.

 Што можеби ни треба од вас

 Можеби ќе треба да побараме конкретни информации од вас за да ни помогнете да го потврдиме вашиот идентитет и да го обезбедиме вашето право да пристапите до вашите лични податоци (или да остварите некое од вашите други права).  Ова е безбедносна мерка за да се осигура дека личните податоци нема да бидат откриени на ниту едно лице кое нема право да ги прима.  Може да ве контактираме и да ве прашаме за дополнителни информации во врска со вашето барање за да го забрзаме нашиот одговор.

 Временски рок за одговор

 Се обидуваме да одговориме на сите легитимни барања во рок од еден месец.  Повремено може да ни треба подолго од еден месец ако вашето барање е особено сложено или ако сте поднеле голем број барања.  Во овој случај, ќе ве известиме и ќе ве информираме.

ЗАКОНСКА ОСНОВА

 • Легитимен интерес значи интерес на нашиот бизнис,( нашите услуги,нашите обуки) за водење и управување со нашиот бизнис за да ни овозможи да ви ја дадеме најдобрата услуга и најдоброто и најсигурното искуство.  Се грижиме дека го разгледуваме и балансираме секое потенцијално влијание врз вас (и позитивно и негативно) и вашите права пред да ги обработиме вашите лични податоци за наши легитимни интереси.  Ние не ги користиме вашите лични податоци за активности каде што нашите интереси се надминати од влијанието врз вас (освен ако имаме ваша согласност или поинаку не се бара или дозволено со закон).  Можете да добиете дополнителни информации за тоа како ги оценуваме нашите легитимни интереси во однос на било какво  потенцијално влијание врз вас во однос на конкретни активности со контактирање со нас

 • Вклучување на договорот,значи обработка на вашите податоци онаму каде што е неопходно за извршување на договор во кој сте странка,ученик,кандидат или да преземете чекори на ваше барање пред да склучите таков договор.

 • Почитувајте законска или регулаторна обврска,значи обработка на вашите лични податоци онаму каде што е неопходно за усогласување со законска или регулаторна обврска на која подлежиме.

 ТРЕТИ ЛИЦА

 • Надворешни трети лица

 1) Даватели на услуги [дејствуваат како процесори] со седиште во Скопје кои обезбедуваат ИТ и системски административни услуги.

 2) Професионални советници [кои дејствуваат како обработувачи или заеднички контролори] вклучувајќи адвокати, банкари, ревизори и осигурителни компании со седиште во Скопје кои обезбедуваат консултантски, банкарски, правни, осигурителни и сметководствени услуги.

 ВАШИТЕ ЗАКОНСКИ ПРАВА Имате право на:

 • Побарајте пристап на вашите лични податоци (попознато како „барање за пристап на субјектот на податоците“).  Ова ви овозможува да добиете копија од личните податоци што ги имаме за вас и да проверите дали законски ги обработуваме.

 • Побарајте корекција на личните податоци што ги чуваме за вас.  Ова ви овозможува да ги поправите сите нецелосни или неточни податоци што ги имаме за вас, иако можеби ќе треба да ја потврдиме точноста на новите податоци што ни ги давате или да се внесат новите промени за вас.

 • Побарајте бришење на вашите лични податоци.  Ова ви овозможува да побарате од нас да ги избришеме или отстраниме личните податоци каде што нема добра причина да продолжиме да ги обработуваме.  Вие исто така имате право да побарате од нас да ги избришеме или отстраниме вашите лични податоци каде што успешно сте го искористиле вашето право да приговарате на обработка (види подолу), каде што можеби сме ги обработиле вашите информации незаконски или каде што од нас се бара да ги избришеме вашите лични податоци до  во согласност со локалниот закон.  Забележете, сепак, дека можеби нема секогаш да можеме да го исполниме вашето барање за бришење од специфични правни причини кои ќе ве известат, доколку е применливо, во моментот на вашето барање.

 • Предмет на обработка на вашите лични податоци каде што се потпираме на легитимен интерес (или интерес на трето лице) и има нешто во врска со вашата конкретна ситуација што ве тера да се спротивставите на обработката на оваа основа бидејќи сметате дека тоа влијае на вашите основни права и слободи  .  Вие исто така имате право да приговарате каде ги обработуваме вашите лични податоци за цели на директен маркетинг.  Во некои случаи, може да покажеме дека имаме цврсти легитимни основи да ги обработуваме вашите информации кои ги надминуваат вашите права и слободи.

 • Барајте ограничување на обработката

 на вашите лични податоци.  Ова ви овозможува да побарате од нас да ја прекинеме обработката на вашите лични податоци во следниве ситуации:

 1) ако сакате да ја утврдиме точноста на податоците;

 2) каде што нашата употреба на податоците е незаконска, но вие не сакате да ги избришеме;

 3) каде што треба да ги чуваме податоците дури и ако веќе не ги бараме како што ви требаат,воспоставуваат, остваруваат или бранат правни барања;  или

 4) сте се спротивставиле на нашата употреба на вашите податоци, но ние треба да потврдиме дали имаме најважна легитимна основа за нејзино користење.

 • Побарајте трансфер на вашите лични податоци до вас или до трето лице.  Ние ќе ви ги доставиме вам или на третата страна што сте ја избрале, вашите лични податоци во структуриран, најчесто користен, дигитален читлив формат.  Имајте предвид дека ова право се однесува само на автоматизирани информации за кои првично сте дале согласност да ги користиме или каде што ги користевме информациите за да склучиме договор со вас.

 • Повлечете согласност во секое време каде што се потпираме на согласност за обработка на вашите лични податоци.  Сепак, ова нема да влијае на законитоста на која било обработка извршена пред да ја повлечете вашата согласност.  Ако ја повлечете вашата согласност, можеби нема да можеме да ви обезбедиме одредени производи или услуги.  Ќе ве известиме дали е тоа така во моментот кога ќе ја повлечете согласноста.

Условите и правилата наведени подолу и нашата Политика за приватност заедно го формираат договорот помеѓу вас( како ученик и кандидат,а од друга страна и за корисниците на услугите кои ги вршат учениците и кандидатите) и ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ во врска со нашите курсеви за обука и помеѓу Академија и студио Леонтиќ дооел експорт импорт како клиент вршител на услуги за убавина,каде нашите ученици и кандидати ја обавуваат салонската пракса кај работодавец.

 Ако имате какви било прашања во врска со овие Услови и правила, ве молиме контактирајте со pcso@leontic.edu.com.mk  

 Овие Услови и правила не влијаат на вашите законски права.

 1. Општи информации за резервации( за обука ,за уплата на рати за упис,за капар при упис,полагање завршен испит,стручна проверка,менторски испит,уплата за препорака за работа во странство,подготовка на CV)

 1.1 Сите курсеви за обука се обезбедени од Приватен Центар за Стручна Обука,,Академија Леонтиќ’’од Скопје (компанија регистрирана во Северна,Маќедонија во Скопје Регистрирана преку Министерството за образованије и наука со  број на решеније и ЕМБС 6493270 и ЕДБ 4080009504182 и чие регистрирано седиште е на Бул.Партизански Одреди бр.43А 1/1 Скопје 1000),краток назив како ПЦСО Академија Леонтиќ и салонот за убавина со полн Друштво за фризерски и козметички услуги и обука,,Академија и студио Леонтиќ’’ дооел експорт – импорт Скопје и со скратен назив ,,Академија и студио Леонтиќ’’ дооел Скопје,на исто седиште со регистарски број ЕМБС4767756 и со ЕДБ 4030993235599,Во овие Услови и правила во Република Маќедонија  тргувањето како Академија и студио Леонтиќ се нарекува Студио Леонтиќ, „нас“ или „ние“.

 1.2 ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ не може да резервира место за кој било студент на курс за обука или да даде потврда за резервација се додека не се изврши професионална орјентација со ученикот,кандидатот кој сака да ја изучува модуларната програма за стручно оспособување,додека курсевите за работно оспособување за нив може и не мора да се закаже термин за професионална орјентација,за нив не може да се изврши резервација и упис се  додека не ги платите целосно таксите за курсот или не ни уплатите депозит 50% од износот на обуката.  Потребен е депозит од 50% од цената на курсот за обуките кои траат од 3-12 месеци обука,додека за обуките од 3-30 дена обука износот мора да се исплати во целост најкасно месец дена пред започнување со обуката .

 1.3 Со резервирање на курс за обука и плаќање депозит или плаќање во целост на таксите за курсот, вие („вие“, „вашиот старател“ или „студентот“) потврдувате дека сте ги прочитале, разбрале и се согласувате да бидете обврзани со  рокови и услови содржани во овие Услови и правила за упис .

 1.4 Вашата резервација не е потврдена додека не биде потврдена од наша страна и не бидат сите документи комплетирани за ученичко досије.  Ќе направиме разумни напори да ви испратиме потврда за вашата резервација во рок од пет (5) работни дена откако ќе се случи порано да извршите уплата на депозитот или уплата во целост на таксите за курсот.

 1.5 ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ го задржува правото по своја дискреција да одбие каква било апликација за запишување на курс за обука.

 1.6 Сите курсеви се изведуваат на маќедонски јазик и кирилично писмо,додека за странските државјани на англиски јазик.  Секој студент кој не зборува маќедонски и не го разбира маќедонскиот јазик или разбира до потребното ниво,во ваков случај сам организира преведувач за време на обуката и тој е присутен за време на обуките,во спротивно курсот и обуките, ќе му се вршат  на англиски јазик. Онаму каде што студентот не зборува или не разбира маќедонски и англиски јазик до потребното ниво, нема да биде дозволено учество на сесии за работа „ практична работа на модели“ без присуство на компетентен преведувач и ваквиот кандидат со својот преведувач,неможе да биде во група, ваква категорија на ученици и кандидати обуката на курсевите ја следат индивидуално за време на теоретскиот дел,додека практичната работа и техничката обука ја следат во група со другите ученици и кандидати и за ова категорија на ученици и кандидати се доплаќа на основната цена од обуката  плус 30%,во спротивно ќе треба да оди на курс за да го научи основното ниво на маќедонскиот јазик за да може обуката да ја следи во група со другите ученици и кандидати и во теоретскиот дел од насавата.

 1.7 За ученици и кандидати,кои предходно имаат некакво познавање или пракса од модуларните програми  и обуки,имале сопствени салони и направиле прекин во работата,завршиле школа од делот за лични услуги за фризер,козметичар,масер или шминкер или некој курс кои се специјално насловени како курс за почетници, учениците,кандидатите кои ќе сакаат да ги следат нашите обуки предходно ќе мора да се изврши стручна проверка за да се провери колку учениците и кандидатите, имаат основно познавање за модуларнта програма за која изразиле желба да изучуваат. Ако не сте сигурни дали вашето ниво на искуство ќе биде доволно, треба на сам почеток при уписот добро да ги образложите вашите желби и потреби и многу транспаретно да  разговарате со  мајстор предавач од ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ пред да направите резервација за курсот за обука,за да можат предавачите точно да ве распоредат во групата на курсисти каде е вистинското место за вас.

  Со резервирање на кој било курс, освен за почетниот курс( стручно оспособување од 12 месеци), потврдувате дека ја имате потребната експертиза за да го преземете курсот и се пријавувате за полагање на стручна проверка. Рефундирањето нема да биде одобрено кога последователно ќе се покаже дека ја немате потребната експертиза.

 2. Откажување и рефундирање

 2.1 Онаму каде што ќе го резервирате курсот преку е-пошта, преку интернет, телефонски или на друг начин освен лично во нашата канцеларија, можете да го откажете вашето место на курсот во било кој момент во рок од 14 дена од датумот што ќе ви испратиме е-порака за да го потврдиме прифаќањето на вашата резервација.  Меѓутоа, штом ќе завршите со курсот за обука во ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ, не можете да се премислите дури и ако периодот од 14 дена се уште трае.  Доколку се откажете во рок од 14 дена и по започнувањето на курсот за обука, но пред да заврши курсот, мора да ни платите за обуката од моментот кога е  примен кандидатот,ученикот,се  до моментот кога ќе ни кажете дека сте се предомислиле.  Вашето откажување ќе ви го потврдиме писмено.

УСЛОВИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА КУРСЕВИ ЗА ОБУКА

 2.2 Депозитите и надоместоците за курсеви се неповратни освен кога:

 2.2.1 Курсот е откажан во согласност со клаузулата 2.1 и/или

 2.2.2 каде што писмено му давате известување на ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ за откажување 90 дена или повеќе пред почетокот на курсот за обука: и/или

 2.2.3 Депозитот или капарот исто така се враќа кај странски кандидати и ученици кој сакаат да изучуаат кај нас,но од оправдани причини неможат да ги комплетираат документите за престој во Република,

Маќедонија,но за нивната постапка како страно лице се задржуваат административмите трошоци за спроведен упис и отпис и 30% од сумата како уплатен депозит или капар за упис.

 2.2.4 За кандидатите и учениците кои уплатитле депозит,рата,капар,а во моментот се спречени да ја посетуваат обуката и не сакаат да ги изгубат уплатените средства на име на административни такси,и уплата како депизит,капар и дел од процентот,во ваков случај кандидатите,учениците,уплатените средства може да ги искористат во рок од три учебни години.

 2.2.5 Курсот може да биде откажан од ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ, освен кога таквото откажување е предизвикано од Непредвидливи ситуации, тероризам, епидемија и/или пандемија, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на пандемијата COVID-19.

 2.1 Во случај да го откажете вашето место на курс во согласност со клаузулата 2.2 и курсот е веќе започнат, депозитот и/или таксата за курсот што ќе ви бидат вратени ќе бидат предмет на одбивање за трошоците направени за одржаните часови од обуката и за административните трошоци при упис и отпис на курсот, до датумот на кој ние  го добивме вашето известување за откажување и административната такса наведена во клаузула 2.4 подолу.Доколку тој износ не е доволен,кандидатот,ученикот ќе треба да ги подмири сите трошоци за сите одржани часови од обуката,а потоа ќе бидат спроведени документите за отпис од обука.

 2.3 Секоја промена,трансфер на одреден курс,модуларна обука, што ќе посакате да ја направите пред отпочнување или за време на следење на обуката,за сите овие непредвидени ситуации и расцепување на поставените групи и наставни оделенија,враќањето на депозитот или таксите направени во согласност со овие услови или кои се на друг начин се согласуваме да ви ги направиме и ќе биде предмет на  одбивање на сите административни такси,ќе ви се пресметаат сите административни нови настанати трошоци и за овие промени ќе треба да платите за секое ново отварање на ученичко досије по 8000денари и за секое затварње на ученичко досие и трансфер на модуларна програма по 25.000денари и ќе се пресметаат реализираните часови до оној ден до кога сте го извршиле барањето. 

 2.4 Штом ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ ќе ве извести за датумот на започнување на вашиот курс за обука, нема да имате право да се префрлите на друга модуларна програма, освен ако не добиеме писмено известување од вас најмалку 60 дена за вашата желба да се префрлите на друга модулана обука или од другите наведени  курсеви,но доколку тоа го направите на веќе започнат курс со предходна избрана модуларна програма,во ваков случај плаќате казнени пенали за напуштање на групата од 60.000денари и плус одбиени трошоци за спроведена обука и сите административни такси. 

 2.5 Откажувањето може да се направи со контактирање на нас на pcso@leontic.edu.com.mk  или со користење на формуларот за откажување на моделот на крајот од овие Услови и правила и со пополнување на молба за откажување или за прекин на обуката.

 3. Плаќање на такси

 3.1 Надоместоците кои се на име на административни такси, мора да се платат на ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ и тие се без одбивање без разлика кога сте се упишале или сакате да се отпишете,за секоја нова нстаната промена се наплаќа административна такса во зависност од услугата и вашето барање или промените кои сакате да ви се извршат,сите административни такси се наплаќаат според ценовникот за административни трошоци кои е истакнат во Обучниот Центар.

 3.2 Заостанатото салдо од таксата( уплата во целост,рати,депозит,капар) за курсот мора да се плати на ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ не помалку од 30 дена пред почетокот на курсот или да се испочитува договорот кој е изготвен најмалку 30 дена пред започнување со обуката.  Студентите нема да можат да започнат курс за обука освен ако таксите за курсот се целосно платени не помалку од 30 дена пред почетокот на курсот, освен кога резервирате помалку од 30 дена пред почетокот на курсот, во кој случај таксата за курсот мора да се плати  во согласност со времето што ќе ве известиме и што се предвидени при потпишувањето на договорот за обука.

 3.3 Онаму каде што ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ, ќе се согласи дека може да ги платите вашите такси за курсот на нашиот продолжен план за плаќање( на рати но предвидени со предходен договор и наведени во договорот за упис со одредени датуми и рокови), го задржува правото да го суспендира или откаже вашето континуирано учество на курсот каде што секое доспеано плаќање според планот за плаќање не е извршено на датумот на доспевање за плаќање.

 3.4 Кога кандидатот,ученикот не ги платил целосните такси(рати,уплати)за курсот, тој нема да има право да полага било каков испит или стручна проверка,завршен испит во врска со курсот и нема да му биде доделено ниту увереније за завршена обука ниту  со квалификацијата во врска со курсот во случајот сертификат.

 3.5 Обучниот Центар Академија Леонтиќ не е ДДВ обврзник и обуките се фактурирани без ДДВ.Но услугите кои се вршат за време на обуката и други услуги кои ќе бидат поврзани во АКАДЕМИЈА И СТУДИО ЛЕОНТИЌ кај нив се пресметуваат услугите  со ДДВ( продажба на работни материјали,алат и прибор за работа,услуги на клиенти,услуги за репро материјал,прирачници книги и друга услужна продажба.

3.6 Сите организирани курсеви за стручно и работно оспособување,модуларни програми, семинарски обуки,административни такси, целосни уплати,уплати на рати,попусти,рекламини промотивни попусти се предмет на промена во текот на цела учебна година и тие јавно се објавуваат преку web страната  www.leontic.com.mk .Во спесифични околности и одредени ситуации,  ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ го задржува правото да откаже некој курс или модуларна програма  за престојната учебна година,во ситуација каде што нема доволен број на резервирани кандидати и ученици на некоја модуларна програма од делот за личните услуги за фризер,козметичар,масер,шминкер или за моден стилист,за да може ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ да го спроведе курсот или во ситуација се формирала групата и потоа се растурила и тоа без претходно известување.  Во ваков случај, на такво откажување, по дискреција на ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ ќе ви биде понудено трансфер на друга сродна модуларна програма и место на друга работна група или придружна модуларна обука, курс и кога ќе ја одбиете таквата понуда или ако не е достапен соодветен алтернативен курс кој вам Ви одговара, ќе ви бидат вратени целосно сите суми што ги плативте во однос на таквиот откажан  курс.

 4. Време и датуми на курсеви

 4.1 Курсевите за Стручно оспособување и обука,секогаш  започнуваат во исто време во секоја учебна година од годината,прва група доколку е формирана целосно,секогаш започнува од први Септември,втора група доколку е формирана целосно од први Октомври.Овие два месеци се секогаш за обуките кои се од шест,осум и дванаесет месечните програми до два семестра.Додека за шест и осум месечните обуки кои се за ртие се формираат според формираните групи еднаш до двапати годишно.Обуките за Работно оспособување тие се организираат искључиво според предходно( 30 дена најмалку) извршените резервации и каков интерес ќе има  за таа учебна година и од кога ќе се формираат групите тогаш ќе се знае и периодот на отпочнување на наствата,во одредени ситуации и не се формираат групи туку се работи индивидуално со секој кандидат и за тоа надоместокот на обуката не регуларен туку се доплаќа 30% во цената за индивидуална работа,ова се претежно обуки кои не се толку атрактивни и барани или обуки кои се ултра модерни и нови и не толку познати и популарни во јавноста.Сите обуки и за Стручно и работно оспособување започнуваат со обука од понеделник и завршуваат со техничка обука во среда, освен поради други технички ситуации обуката може да се пролонгира од понеделник до петок( поради интерес на кандидатите да завршат побрзо ако имаат ограничен престој во нашиот град или во нашата држава поради престој до 90 дена),по потреба се доработува и во саботите,но тоа е искључиво во многу ретки ситуации,за време на викенди сабота и недела не се вршат обуки,освен од сето горе наведено може да има промени во зависност од самата резервација на кандидатот и од кој град се пријавува и пристигнува на обук,а и сето тоа зависи од многу непредвидени ситуации и е поинаку формулирано и наведено во самиот договор при упис. За домашните  запишани кандидати,ученици кои имаат редовен престој во Скопје или С.Маќедонија за нив во самата модуларна програма предвидена е и обука од четврток до сабота со задолжителна салонска пракса кај работодавец,во нашата ситуација кај Академија и студио Леонтиќ дооел Скопје,не во други салони,се со цел да се заокружи севкупно обуката. 

 4.2 Академијата Леонтиќ ќе биде затворена за време на периодот на божиќните празници и на сите државни и Верски празници на Северна Маќедонија,но исто така ги почитува и празниците на сите ученици и кандидати кои се запишани по Интернационален пат и исто така се празнуваат и нивните празници и тие се оправдано одсутни кога имаат нивен празник.

 4.Обуките за теоретскиот дел од наствата започнуваат во 7:30 часот до 9.30часот, сите обуки започнат со техничка обука од  9.30 часот и ќе завршат приближно во 17:30 часот од понеделник до петок.  Академијка Леонтиќ може да ги менува часовите на модуларните обуки по своја дискреција без претходна најава кога смета дека таквата варијација е неопходна или пожелна,посебно не ги нагласува техниките кои ќе се сработат однапред или пред било кој час предходно за да нема одсуства од наствата( пожелни,непожелни,сакани и несакани третмани и теххники на работа,не се толерираат одсаствата,целата наставна програма мора да се изучи и од овие причини предходно не се најавува која техника ќе се работи,освен доколку некој сака да понесе свој близок како модел на час и на него да ја испроба техниката).Сите кандидати и ученици ќе добијат распоред за наства,колку ќе имаат часови по теорија,оценување,писмено,усмено,техничко оценување,практично оценување,оценување работа на терен,проектна задача,оценување за салонска пракса.Но никој од кандидатите предходно нема да биде информиран која техника ќе ја работат се со цел да нема губење од настава.

 5. Опрема и униформа

 5.1 Од кандидатите,учениците  се бара да носат униформа,посебно и задолжително  кај козметичарите,масерите,додека фризерите и шминкерите, може само работна маичка и работна престилка да носат за време на обуките и салонската пракса, но од нив се очекува да се облекуваат и да бидат пристојно облечени исто како да работат во салон со клиенти( пристојни според кодексот и правилникот на Академија Леонтиќ).  Дополнителни детали за стандардот на облекување и хигиена потребни за обуките до два семестра кај кандидатите и учениците (кои се на обука кандидати и ученици од 6,8 и 12 месеци,по некогаш и повеќе) се содржани во Правилникот и Кодексот на однесување и правилата за однесување на школата на Академија Леонтиќ, со кои се задолжуваат долгорочните кандидати и ученици и сиот овој правилник  да се усогласи со договорот при упис и правилникот  за работа при техничка и салонска пракса,со кој  се потврдува и ви е доставена во прилог кон договорот за упис од кога ќе го потпишете истиот при упис.

 5.2 Деталите за опремата што им ја дава Академија Леонтиќ на кандидатите и учениците за користење искључиво додека се на обука во обчниот центар не надвор од тој простор( не смее да се носи дома ќе бидат наведени во списокот со опрема при потпишување на договорот за обука и во неа се наведени сите детали за реверс на лат и прибор за работа и начин како се користат машините,апаратите и како се одржуваат при работа и нивно складирање по користење на истите.

 5.3 Кандидатот,ученикот признава дека целата опрема обезбедена од Академија Леонтиќ ќе биде и останува сопственост на Академија Леонтиќ и ќе биде предадена од кандидатот,ученикот на Академија Леонтиќ на барање и во секој случај на завршување или порано прекинување на присуството на кандидатите,учениците на курсот и кандидатот,ученикот  ќе потврди дека целата таква опрема е предадена на барање од Академија Леонтиќ( при попис,проверка на исправност пред секој час и по завршување на обукта). Кандидатите,учениците ќе бидат обврзани да ја надоместат штетата на Академија Леонтиќ во однос на каква било загуба или оштетување на опремата на Академија Леонтиќ.

 5.4 Од кандидатите,учениците ќе се бара да понесат свои ножици за сечење (максимум 6 инчи), четки со рамен грб, чешли: – чешел за сечење со фини забци, (чешел со опашка и голем забен чешел – за нијансирање кога е применливо) и штипки за сечење при посетување на курсевите за тие кои ќе ја посетуваат обуката за Работно оспособување.Овој алат и прибор за работа исто така треба да го обезбедат и истото важи и за кандидатите учениците и за Стручно оспособување кои ќе ја следат програмата од 6-12 месеци, доколку сакаат истите алати и прибор за работа да ги користат и во домашни услови,во спротивно Академија Леонтиќ ќе им даде на реверс на користење  алат и прибор за работа,но тие не смеат да се изнесуваат надвор од Обучниот центар.

 5.5 Целата опрема што сам  ја обезбедува кандидатот,ученикот заедно со вредните предмети или личниот имот донесен од  страна на кандидатот во обучниот центар( машинки за пострижување,ножички,фенови,фигара и се потребно за работа),кандидатот,ученикот на курсот за обука, искључиво се сам се грижи за исправноста при работа,тековното одржување на истите,води грижа на хигената и исправноста при работа(сака дома сака во обучниот центар,но едно е јасно тој алат и прибор треба да функционира според прописите и правилата во обучниот центар,доколку не е исправен и нема да понесе алат и прибор за работа нема да му биде дадено од страна на обучниот центар за време на наставта) и останува на одговорност искључиво на секој поединец сам да се грижи за својот алат и прибор за работа на секој кандидат,ученик и истите не треба да се оставаат без надзор во секое време додека се на обука или за време на пауза. Академија Леонтиќ нема да прифати одговорност за било каква  загуба или оштетување на таквата опрема, вредни предмети или личен имот.Академија Леонтиќ има посебен правилник за користење на опрема која е дадена на реверс и за тие кандидати кои имаат понесено свој личен алат и прибор за работа и негово тековно одржување и сервисирање.

 6. Идентификација

 6.1 Правилата и регулативите за имиграција во Северна Маќедонија,за престој повеќе од 90дена,од наша страна се бара да добиеме потврда од вас при самата резервација дека имате законско право да бидете во С.Маќедонија и законски престој повеќе од 90 дена, за да можњ да се запишете на обуката за Стручно оспособување до два семестра и курс за обука кај нас за програмата која е предвидена повеќе од 90 дена.(6,8 и 12 месечните модуларни програми)  За овие цели бараме од сите кандидати,ученици да ни достават еден од горенаведените документи неколку дена пред почетокот на обуката и на првиот ден од нивниот курс и ние ќе направиме копии од тие документи и ќе постапиме со нив во согласност со известувањето за приватност за кандидатите,учениците и моделите  чиј примерок треба да ви биде доставен при упис, но доколку го немате формуларот ,може да се побара од pcso@leontic.edu.com.mk  

 6.1.1 Актуелен важечки пасош со страница со фотографија,за пријава во полициска станица доколку престојувате во нашиот студенски дом во рок од 24 часа треба да Ве пријавиме при пристигнување и при заминување.Доколку сте сместени во хотел,во ваква ситуација тие Ве пријавуваат по службен пат.

 6.1.2 Валидна национална картичка за тие кои се членки на ЕУ со страница со фотографија и исто за тие курсисти кои не се копија од пасош и од лична карта од двете страни;  или

 6.1.3 Актуелна целосна или привремена возачка дозвола со фотокартичка.

 7. Мерење на времето, почитување на правилата и отсуство од работа

 7.1 Кандидатите,учениците мора да се усогласат со сите здравствени и безбедносни политики и правила на Академијата Леонтиќ кои им се известуваат.  Онаму каде што кандидатот,ученикот ги нарушува другите кандидати,ученици, ги прекршува упатствата за здравје и безбедност или Кодексот на однесување на обучниот центар на Академија  Леонтиќ  и правилата или регулативите или се загрозува себеси или другите, Академија Леонтиќ го задржува правото да бара од  кандидатот,ученикот да ги напушти просториите и/или да го отпушти од  курсот. Кандидатите,учениците од кои е побарано да го напуштат курсот поради горенаведените причини нема да имаат право на враќање на надоместоците за курсот, ниту пак ќе имаат право на сертификат или квалификација за курсот.

 7.2 Бидејќи сите курсеви се од постојана и континуирана природа, доцнењето или отсуството од работа не е дозволено освен со претходна согласност од директорот на Академијата Леонтиќ.  Кандидатите,учениците кои не успеваат да дадат оправдана причина или да добијат согласност за доцненје или отсуство може да се бара да го напуштат курсот.  Одлуката на директорот на академијата Леонтиќ ќе се смета за конечна.Кандидатите,учениците од кои се бара да го напуштат курсот поради причините наведени во оваа клаузула нема да имаат право на враќање на надоместоците за курсот, ниту пак ќе имаат право на сертификат или квалификација за курсот.

 8. Поплаки и жалби

 8.1 Доколку имате Полаки или жалби првично  треба да се упатат до мајстор предавачите или наставникот на курсот по завршување на часот и тоа прво во усмена форма и доколку тоа не се реши и во писмена форма.  Ако не сте задоволни од исходот или ако поплаката или жалбата се однесува на наставникот и не сакате да ја упатите поплаката или жалбата директно до него, тогаш полаките или жалбите треба да се поднесат кај директорот на ПЦСО.Академија Леонтиќ.  Ако не сте задоволни со исходот на одлуката, тогаш може да се поднесе поплака или жалба до генералниот директор на Академија Леонтиќ, чија одлука ќе биде конечна и обврзувачка.

 8.2 Онаму каде што е можно, сите поплаки и жалби треба да се поднесат што е можно поскоро и во секој случај во рок од 24 часа или следниот работен ден од предметот што ја предизвикал поплаката или жалбата.  Онаму каде поплаките и жалбите, се поднесуваат надвор од тоа време, не е секогаш можно да се справиме со нив поради изминатиот временски период и на времето што поминало. Задоцнетите поплаки или жалби,по завршувањето на курсот на обуката или на крај од обуката, каде што е беспредметно да се дискутира од кога поминале 6,8 или 12 месеци од обуката и не сте поднеле поплаки при самиот настан и додека траела обуката,  невозможно да се поднесат поплаки или жалби по толкав изминат период.  Академија Леонтиќ нема да се занимава со поплаки или жалби поднесени по завршувањето на курсот.

Секој кандидат и ученик ќе добива по завршување на секој месец од обуката евидентни  и евалациони листи и во тие формулари има дел за пофалби,поплаки или жалби за изминатиот тековен месец од обуката прво оценуваат кандидатите,учениците,но исто така  се оценети и кандидатите и учениците  од страна на предавчите,мајстор предавчите,асистентите по практична обука,овие Евалациони лсити се предвидени за секој месец од обуката задолжителни да се пополнат и поднесат и се заедно прикачени во прилог со евидетните листи кои содржат што сте сработиле во тој месец од предвидената програм,што имате испуштено,колкав период сте биле одсутни и користеле боледување,слободни денови и кои техники ги имате испуштено и колку модели сте сработиле и колку клиенти сте сработиле во тој тековен мсец и колку од нив биле задоволни од Вас,каде сте учествувале,на кој натпревар,семинар,ревија или друга теренска пракса.

 9. Авторско право

 9.1 Сите права на интелектуална сопственост на кој било материјал од курсот остануваат сопственост на Академија Леонтиќ и им се даваат на кандидатите,учениците исклучиво за употреба за време на курсот и копирањето или повторното користење на материјалите надвор од курсот е строго забрането.На лична сопственост остануваат материјалите кои кандидатите и учениците ги имаат уплатено пред започнување со обуката и тие остануваат на сопственост на кандидатите,учениците.

 9.2 Кандидатите,учениците не смеаат  да ги користат имињата Академија Леонтиќ, Академија и студио Леонтиќ или Леонтиќ Академија или некоја нивна слична варијација и сите права на интелектуална сопственост на тие имиња се сопственост на Леонтиќ.

 10.  Визи и други визи

 Во Северна Маќедонија не е потребна виза за престој,но се потребни соодветни документи за престој повеќе од 90 дена за сите кандидати и ученици кои се надвор од Северна,Маќедонија и треба да престојуваат на обуките за Стручо оспособување од време траење од 6,8 или 12 месеци треба да си ја обезбедат сета документација за престој при вршење на самата резервација за обуката и кога ќе се започне со обуките,овие документи треба да бидат подготвени и предадеи на Академија Леонтиќ од Скопје.Ние Ви стоиме на располагање за се што е потрено да се комплетираат документите да ви ги дадеме потребните информации и формулари,а другиот дел од подготовките го обавувате сами.

 10.6 Одговорност на сите кандидати,ученици е да се осигураат дека имаат потребна документација за престој или овластување што им е потребно за да можат да го започнат курсот и/или да останат во Северна,Маќедонија за време на траењето на курсот и овој дел од подготовката на сета документација секој курсист сам ја подготвува,а на крај сите документи за престој ги предава на Академија Леонтиќ

 11. Разно

 11.1 Академија Леонтиќ ќе обезбеди непрофесионални модели секогаш кога е можно, но на кандидатите,учениците им се советува дека во случај на недостиг на модели алтернативни програми може да се воведат во објавената наставна програма без претходна најава( мајстор предавчот одлучува на лице место за техниката на работа според клиентие,моделите и според нивниот квалитет на градба на влакно,кожа,тен и слично,но се поврзано со редоследот и распоредот за изучување од делот од модуларната програма.)

 11.2 Политиката на Академија Леонтиќ е дека во случај на кандидати,ученици кои ги посетуваат неговите курсеви кои се вработени или спонзорирани од други салони, Академија Леонтиќ нема да го бара тој студент за  вработување во Академија Леонтиќ или во Академија и студио Леонтиќ или неговите поврзани субјекти додека тој студент учествува или посетува курс  .

 11.3 Со прифаќање на овие Услови и правила гарантирате дека за курсеви со времетраење подолго од една недела имате 18 години или повеќе.  Политиката на Академија Леонтиќ е дека студентите под 18-годишна возраст нема да бидат прифатени на курсеви подолги од една недела,тие може да бидат учесници само на информативните обуки за деца од возраст од 12-18годишна програма и тоа само во летите школи кои траат само во летниот период од 15.06 до 15.07 секоја учебна година од годината.

 11.4 Онаму каде што барате од нас да обезбедиме дополнителни копии од вашто увереније,сертификат, поради било  која  причина, вклучително и кога сте го изгубиле оригиналното Увереније и Сертификат  што ви е доставена, ние ќе ви наплатиме административна такса од 3000 денари за изгубено Увереније и 8.000денари за изгубен Сертификат,  за да ви обезбедиме дупликат или замена  копии или евентуално повторно да ве заведеме во главна книга на кандидати и ученици..Доколку немате полагано Стручна проверка или Завршен испит за тоа се наплаѓа според ценовникот во таа учебна година кога поднесувате молба за полагање,не според ценовникот во таа година кога сте ја завршиле обуката и како било наведено при потпишување на договор за обука и во тој период не сте полагале.

 11.5 Можеме да ги пренесеме нашите права и обврски според овие Услови и правила на друга организација.  Секогаш ќе ве известиме, писмено ако тоа се случи и ќе се погрижиме преносот да не влијае на вашите права според овие Услови и правила.

 11.6 За време на траењето на курсот за обука, не ви е дозволено да носите дете ни како придружба ниту како модел за час под 16-годишна возраст во зградата на Академијата Леонтиќ.

 11.7 Ваша одговорност е да не известите за било какви алергии или медицински состојби за кои сметате дека може да влијаат на вашата способност да го преземете или завршите курсот,посебно за кандидатите,учениците кои ќе ја следат обуката за фризери,козметичари и масери каде ќе имаат контакт со етерични масла,фарби и бланш со амоњак.

 12. Одговорноста на Академија Леонтиќ за загуба или штета претрпена од вас

 12.1 Ако не ги исполниме овие Услови и правила, ние сме одговорни за 

загубата или штетата што ќе ја претрпите што е предвидлив резултат на нашето прекршување на овој договор или на нашето некористење разумна грижа и вештина, но ние не сме одговорни за каква било загуба или  штета што не е предвидлива.  Загубата или штетата се предвидливи ако е очигледно дека ќе се случи или ако, во моментот на склучување на договорот, и ние и вие знаевме дека може да се случи, на пример, сте разговарале со нас за време на процесот на продажба.

 12.2 Ние не сме одговорни за деловни загуби.  Ние ги обезбедуваме нашите курсеви за обука само на поединци и нема да имаме одговорност кон вас за каква било загуба на добивка, загуба на бизнис, прекин на бизнисот или губење на деловни можности.Но ние сме расположени во било кое време да ве советуваме,да ви помогнеме како да го развиете сопствениот бизнис,како да дојдете до финасии кои се одобрени од страна влдата како помош и подршка на мали и средни претпријатија,и подршка за развој на занаетчиството.

 13. Закон

  ПРИВАТЕН ЦЕНТАР ЗА СТРУЧНА ОБУКА,,АКАДМЕИЈА ЛЕОНТИЌ’’

 УСЛОВИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ И УПИСИ НА КУРСЕВИ ЗА ОБУКА

 13.1 Овие одредби и услови се регулирани со законите на Северна Маќедонија и странките подлежат на правилата и прописите на судовите на Северна Маќедонија

1.1 Сите курсеви за обука се реализираат од Приватниот центар за стручна обука ,,Академија Леонтиќ од Скопје,Северна Маќедонија.

 1.1 Сите курсеви за модуларните обуки,за Стручно оспособување од еден до два семестра и за работно оспособување обуки од 3дена до 30 дена се обезбедени од ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ од Скопје Северна,Маќедонија  (компанија регистрирана преку министерството за образованије и наука,со број на решеније бр. 19-4558/1 од 29. 09. 2008 година и со број на ЕМБС 6493270 и даночен број  4080009504182, со седиште на Бул.Партизански Одреди бр.43 А 1/1 Скопје

 1.1 Сите курсеви за обука по практична САЛОНСКА работа за пракса кај работодавец и салони за убавина се обезбедени од страна на Академија и студио Леонтиќ дооел од  Скопје со датум основана во Скопје на 28.12.1993година(компанија регистрирана во Скопје со ЕМБС  4767756 и даночен  број 4030993235599 на фирма  со седиште на Бул.Партизански Одреди бр.43 А 1/1 Скопје

 1.2 ПЦСО.Академија Леонтиќ, не може да резервира место за  било кој кандидат,ученик на курс за обука или да резервира место се додека не се изврши професионална орјентација и препорака од мајстор предавач при ИЗБОР и селекција на  куресвите од подготвените  модуларни пакети за престојната учебна година која секоја година се подготвуваат нови модуларни пакети за Стручно оспособување и за Работно оспособување на обука за сеоја престојна година. Модуларните пакети и програми за обука се подготвуваат  комбинирани да има ххоризонтална и вертикална проодност и различни програми предвидени според потребите на пазарот на труд и според интересот на кандидатите и учениците кои секоја година се следи нивниот интерес за време на професионалната орјентација и од тука произлегуваат и модуларните пакети за обука. 

 1.2 ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ ќе може да изврши резервација на места за курс за  обука на ученици,кандидати во оној момент  кога ќе се изврши уплатата и ја платите предвидената сума за која сте потпишале предходен договор за обука или сумата која е предвидена како резервација,со потпишување на молба за упис која е достапна на web страната.

 1.2 ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ не може да резервира место за било кој ученик,кандидат на курс за обука или да даде потврда за резервација додека ученикот,кандидатот, не ги уплати целосно административните такси за упис на ученичко досије,ратите за курсот предвидени во договорот за упис или не уплати депозит на сумата предвидена за курсот во целост,но секогаш предходно се пополнува молбата и за секоја модуларна обука од различна дејност се поднесува одделна молба и се потенцира точно која обука и со колкав период на траење,превземени точни називи од поставената програма за престојната учебна година,овие формулари ќе ги погледнете на нашата web страна.Само кога е поплнета молбата и е  извршена уплатата  од депозит која  е примена кај нас и тогаш местото е потврдено и резервирано.

Ученикот,Кандидатот кога уплаќа  за обуки за Работно оспособување тогаш ( обуки во време на траење од 3-30 дена)  за нив не е потребна професионална орјентација(освен ако сметаме дека е пожелно и потребно закажуваме средба за спесифични ситуации) и  предходен договор, овие ученици и кандидати можат сите резервации и уплати да ги спроведат и онлајн исто така  и да пополнат молба за упис и да ја извршат уплата како депозит 50% од севкупната сума на обуката. Потврда за резервација ќе добијете,во оној момент  се додека целосно не ги платите надоместоците за курсот или не ни го уплатите депозитот.  Потребен е депозит од 50% од цената на курсот за обука и сите административни такси предвидени за тој упис.

За да добиете резервација и потврда дека сте примени на курс за обука за СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ,за овие обуки пред да се запишете задолжително мора да се изврши професионална орјентација од страна на мајстор предавач,со предходно резервиран термин кој се во ограничен период( во месец  март,април,мај,јуни и јули само може да се изврши професионална орјентација,во месец август не се врши професионална орјентација,после може само до 15 Септември и потоа веќе во наредната година)во присуство со родител и кандидатот и ученикот за тие што се до 21 годишна возраст,за другите кандидати над 21годишна возраст за нив не важи присуство на родител.По извршената професионална орјентација и конечната одлука и утврдување за која модуларна програма кандидатот,ученикот се согласил да изучува( наша должност е професионално да го усмериме и соодветно упатиме без притисок и наше влијание при изборот и одлуката)  родителите и кандидатот, ученикот го разбрале протоколот за работа и обука на кој начин ќе се одвива и избрале еден од трите понудени модуларни обуки,а тоа се програми од  шест,осум или дванаесет месечните обуки од два семестра. По извршување на професионалната орјентација и утврдување на програмата и со пополнување на молба за упис и потпишување на договор за изучување на Модуларна обука за СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И ОД кога ќе биде  извршена уплатата( дали е од депозит,рата ии во целост во зависност од изборот на начин на уплата) која  е примена кај нас и тогаш се смета дека местото е потврдено и резервирано.НО доколку е извршена само една уплата и другите такси,рати или уплати не продолжат да се реализираат според предвидениот рок и потпишаниот договор за обука и датумите не се запазат  од страна на кандидатот,ученикот,Академија Леонтиќ ќе испрати подсетување и тогаш ако не се изврши уплата,ПЦСО.Академија Леонтиќ ги задржува сите уплати и го искључува кандидатот,ученикот од предвидената група за обука.

 Потребно да сторите, Од вас до нас

 Потребен е депозит не помал од 50% од цената на курсот за обука .

При упис се уплаќаат сите административни такси за отварање на ученичко досије 8.000денари,се уплаќа за реверс и одржување на алат,машини и прибор за работа,дидактички материјал и за прирачници и учебници за модуларните обуки висината на цената зависи за која модуларна програма ќе одлучите врз основ на тоа Ви се прват пресметките и воопшто дали ќе се одлучите да ги купите прирачниците кои не се задолжитени при секој упис.

 1.3 Со резервација на курс за обука и плаќање депозит, плаќање во целост на курсот за обука,одредена рата според предходно потпишан договор,Вие веќе сте го резервирале Вашето место за обука.

 1.3 Со резервиција на курс за обука и плаќање депозит или плаќање во целост вие веќе сте се определиле за некоја од понудените модуларни обуки и по пат на професијонална орјентација сте се одлучиле за најдобриот модул од делот за лични услуги според Вашите компентенции и квалификации и желби,без присила,наметнување на избор или изнудување и под притисок на родител,туку преку професионалната орјентација и преставување на самата програма сте направиле точен избор со помош на мајстор предавач.

 1.3 Со резервирање на курс за обука и плаќање депозит, плаќање во целост на обуката,административните такси или  уплата на рата за курсот за обука, вие („вие“, „вашиот родител“ или „ученикот,кандидат“) потврдувате дека сте ги прочитале сите правила,обврски,сте ги разгледале сите модуларни програми и пакети и сте го разбрале концептот на курсевите за обука, од кога се сте разбрале и сте платиле за курсот за обука(„вие  ”) признавате дека сте го прочитале концептот за курсевите за обука,сте разбрале и се согласувате за начинот на исплата за обуките и што значат административните такси,знаете за начинот на упис,начинот на уплати, исплатите  за месечните рати или уплатата што ќе ја иасплатите во целост со одреден попуст кој ви следи за тој начин на исплата, вие („вие“, „вашиот родител“ или „ученикот,кандидатот“) потврдувате дека сте прочитале, разбрале и се согласувате дека сте обврзани со условите и одредбите содржани во овие Услови и правила.

 Обврзани со одредбите и условите содржани овде и дека сте ги разгледале овие услови

 И се согласувате да бидете обврзани со одредбите и условите содржани во овие Услови и правила за условите за секој ученик,кандидат во однос на кој правите резервација („ученик,кандидат“) 

 1.4 Вашата резервација не е потврдена додека не биде потврдена од наша страна.  Ќе се повикаме на тоа дека секој ученик,кандидат  разумно ги прочитал, разбрал и се согласил да биде обврзан со овие услови при упис и се согласува со сите истакнати правила за упис.

 1.4 Вашата резервација нема да биде  потврдена се додека не пополните молба за упис,  не легнат средствата на наша сметка и да извршите уплата на депозитот , целосно плаќање на пресметаната сума по потпишан договор,уплата на  административните такси за курсот за обука,по извршување на сите обврски од ваша стран,тогаш ќе биде потврдена  резервацијата за упис од наша страна.  Ќе направиме разумни напори да ви испратиме писмена потврда за вашата резервација во рок од пет (5) работни дена од претходните услови до степен до кој овие одредби и услови важат за нив.

  1.4 ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ го задржува правото по своја дискреција да одбие каква било апликација за запишување на ОБУКИТЕ за салонска пракса кај работодавец

 1.5 ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ го задржува правото по своја дискреција да одбие  било  каква апликација за запишување на модуларна обука и додатни курсеви за обука.

 1.5  ПЦСО.АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ го задржува правото по своја дискреција да одбие било каква  апликација за запишување на курс за обука за  стручно и работно оспособување.

 1.5 Сите курсеви за обука се изведуваат на маќедонски јазик и кирилично писмо,додека за странските посетители на обуката,обуките  се реализираат на  англиски јазик.  Додека учениците и кандидатите не ги познаваат ниту еден од горе наведените јазици за комуникација,тоа е одговорност на вас самите или на кој било ученик,кандидат  сам  да си обезбеди преведувач за време на обуката.

 1.6 Сите курсеви за обука се изведуваат на маќедонски и на англиски јазик.  Тоа е одговорност на секој студент кој не зборува,не зборуваат или разбираат англиски на ниво потребно за да се започне курсот за обука,но недоволно да се разбере материјта во целост,сами да си обезбедат преведувач цело време на обуките.

 1.6 Сите курсеви се изведуваат на маќедонски јазик и за странците на   англиски јазик.  Одговорност е на секој студент кој не зборува или не разбира македонски јазик до потребното ниво да преземе курс за обука на некој од горе наведените јазици за да се подготви да може непречено да ја следи наствата и  обуките или доколку не се во можност да изучат од горе наведените два јазици за коресподенција,сами да организираат свој преведувач за време обуките од курсот на своја сметка.  Каде што студентот не зборувата или не разбираат од двата горе наведени јазика или да го разбираат англискиот јазик до нивото потребно за да се спроведе курс за обука,и во ваква ситуација,секој кандидт,ученик задолжително за да ја разбере програмта, си организира сопствен преведувач за курсот дали на дневно ниво или парцикјално тој мора да биде покриен целосно да ја разбере материјата.  Доколку студентот не зборува или не разбира Македонски јазик ниту Англискиот јазик на потребното ниво, нема да биде дозволено учество на сесии за работа „ практичната обука “ се додека не си обезбеди,сопствен преведувач за курсот на обука.  Онаму каде што студентот не зборува или разбира маќедонски и англиски јазик до потребното ниво, нема да биде дозволено учество на работните сесии „работа кај работодавец“ без присуство на компетентен преведувач.

1.6 Курсевите за Работно оспособување наменети се за личен развој кај професионалци во својата дејност или дооусовршувње кај кандидати кои имаат работно искуство или предходно биле во  работен однос кај некој работодавец или со свој сопствен бизнис  и направиле прекин во работата( обука во време траење од 3 дена),специјално насловени како курс за кандидати со работно искуство и со прекин во работата или за кандиадти,ученици со предходно работно искуство,личен развој или усовршување во одредени техники на работа,овие пријавени ученици,кандидати мора да имаат основно познавање,во спротивно не би можеле да ги следат овие обуки кои се организирани во краток  временски период и со напредни техники за изучување. За овие ученици,кандидати се организира стручна проверка да се провери на кое нивно е нивнота стручна подготвеност и точно да се орјентира при избор на некој од модуларните пакети или да се пренасочат за курсеви со модуларни обуки од програмата за Стручно оспособување.

Курсеви за обука кои се организираат за Работно оспособување се следните модуларни програми:

 1. ТРЕНДОВСКИ МОДУЛАРНИ ОБУКИ ЗА НАПРЕДНО НИВО ЗА ФРИЗЕРИ ВО ТРАЕЊЕ ОД 3 ДЕНА
 2. МОДУЛАРНИ ОБУКИ ЗА КОЗМЕТИЧАРИ ВО ТРАЕЊЕ ОД 3 ДЕНА
 3. МОДУЛАРНИ ОБУКИ ЗА ШМИНКЕРИ ДО 3 ДЕНА
 4. МОДУЛАРНИ ОБУКИ ЗА  БАЗИЧНО НИВО ЗА ФРИЗЕРИ ОД 3 ДЕНА

 1.7 За кандидати,ученици без никакво познавање од овие модуларни програми од делот за лични услуги тие неможат да ја изучуваат програмата за работно оспособување,овие кандидати може да ја следат искључиво програмата за СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ која е поделена во три нивоа,според возраста и временскиот период да се следи обуката,точниот фонд на часови и времетраењето ќе може да ги најдете преку овој линк тука  и тоа се следните модуларни програми:

 1. НАПРЕДНИ МОДУЛАРНИ ОБУКИ ЗА САЛОНСКА И ТЕРЕНСКА РАБОТА

ОБУКА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ (наменета за кандидати од 18 до 35 години)

 • ОСНОВНА МОДУЛАРНА ОБУКА ЗА САЛОНСКА РАБОТА

ОБУКА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ (наменета за кандидати од 20 до 40 години)

 • БАЗИЧНА МОДУЛАРНА ОБУКА ЗА САЛОНСКА РАБОТА

ОБУКА ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ (наменета за кандидати над 30 години)

 1.7 Ако не сте сигурни дали вашето ниво на искуство ќе биде доволно,( ова се однесува за кандидати и ученици кои предходно имаат завршено Средно стручно образование од областа на личните услуги за ФРИЗЕР,КОЗМЕТИЧАР,МАСЕР И ШМИНКЕР и потоа имаат направено прекин во работата,не посетувале салонска пракса,ниту имале допир со работно искуство кај работодавец и направиле голема пауза и работеле некоја друга професија и за тие кандидати,ученици кои исто така се од овие услужни дејности и имале сопствен бизнис отвориле салони,но по некој временски период ги затвориле салоните за убавина и исто така направиле пауза од поголем временски интервал) за овој тип на кандидати и ученици и спесифични  ситуации,треба да поднесете барање за интервју и  разговор  со мајстор предавач Васка Леонтиќ пред да направите било каков тип на резервација. 

Зашто се препорачува предходно интервју или професионална орјентација без разлика дали сте со предходно работно искуство или не,дали имате прекин или сте без никакво работно искуство,но може да се работи за кандидат,ученик кој има природен талент и дарба кој може да ги надмине сите кандидати,ученици и со долгогодишно искуство,секој потенцијален кандидат,ученик кој има желба да ја посетува обуката на АКАДЕМИЈА ЛЕОНТИЌ има потреба,од експертиза,доволно е само да реализира една средба и разговор со долгогодишниот мајстор предавч стилист Васка Леонтиќ пред да направите било каква резервација.Без консултација и професионална орјентација може да ви се случи следното, да ви биде многу напорна материјата за обука,тешка за совладување,да не може да го следите мајстор предавачот и по кратко време да се откажете од обуката или да побарате да ја промените во друга модуларна програма која е на базично ниво, бидејќи напредните програми ќе ви бидат тешки за совладување и  на многу повисоко ниво пренесено секоја теххника за работа.Од друга страна за тие со природен талент и со предходно работо искуство,доколку не ја одберете соодветната модуларна програма и сте ја избрале базичната,на таа обука ќе ви биде досадно ако ве ставиме на почетно ниво,а вие веќе таа материја и тие техники ги владеете,од оваа причина кај овие кандидати,ученици потребно е предходно пред да бидат извршени резервации да се провери нивната стручна подготвеност и според тоа да се упатат во кои модуларни програми би се пронашле себеси и според нивните потреби да се изврши резервацијата за упис.  

Доколку не сакате да се спроведе стручна проверка и сами по сопствен избор потврдувате дека ја имате потребната експертиза за да го преземете курсот кој сте одлучиле и одбрале сами, соодветен курс за обука и со резервирање на кој било курс по сопствен избор и инсистирање се запишете, освен за почетниот курс, потврдувате дека ја имате потребната експертиза за работно оспособување

 За обука на напредно ниво на курс.  

Повратот на средствата нема да биде одобрен кога последователно ќе се покаже дека вашето ниво е за основен и за почетен курс и обука во делот за СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ.  Рефундирањето нема да се одобри таму каде што последователно ќе се покаже дека одредените техники не ги владее кандидатот,ученикот за да ја продолжи обуката и технички не е подготвен и ја нема потребната стручност.  Рефундирањето нема да биде одобрено кога последователно ќе се покаже дека ја немате потребната експертиза и 

 ја немате потребната стручност.

 2. Депозит и административните такси,рати и уплати ( во овие ситуации целиот износ се задржува,може само да се доплати за да се направи трансфер за обука во делот на СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ.

 2. Откажување и враќање на средствата 2. Откажување и враќање на средствата.Средствата уплатени никогаш не се враќаат,може да се промени модуларната програма или курс или да се пролонгира обуката во временси интервал од три години доколку станув ЗБОР ЗА ТЕШКА ПОВРЕДА или спреченост поради бременоат или пат на работа во странство и обуката може да се следи од далечина. 

 2.1 Депозитите и надоместоците за курсеви не се враќаат, освен кога:

 2.1 Каде што го резервирате курсот преку е-пошта, преку Интернет, телефонски или на друг начин

 2.1.1 За резервација во однос на 1-10 студенти, му давате известување на Академија Леонтиќ за откажување за кандидати,ученици преку програмата на ЕРАСМУС+ и за таа категорија на ученици,кандидати координаторот на Европски проекти ќе спроведе постапка за надомест на штета и ќе се повика по договорот за соработка и чесност и ќе се постапи според тој правилник за работа.

 2.1 Онаму каде што ќе го резервирате курсот преку е-пошта, преку интернет, телефон или на друг начин освен лично во нашата канцеларија, можете да го откажете вашето место на курсот во кој било момент во рок од 14 дена од

 потпишување 60 дена или повеќе пред почетокот на курсот;  и/или

 лице во нашата канцеларија, може да го откажете вашето место на курсот во кој било момент во рок од 14 дена од датумот кога ќе ви испратиме е-пошта за да го потврдите прифаќањето на вашата резервација.  Меѓутоа, откако ќе завршите или штотуку ќе започнете со обуката откажувањето трпи надомест на штета и се постапува според правилникот за откажување и се плаќаат сите администартивни такси и трошоци за затварње на ученико досије.

 2.1.2 За резервација на повеќе од 12 кандидати,ученици, праќате  известување на Академија Леонтиќ за откажување на датумот кога ќе ви испратиме е-пошта за да го потврдиме прифаќањето на вашата резервација.  Меѓутоа, штом ќе завршите курс за обука со Академија Леонтиќ, не можете да се премислите дури и ако се 14 дена обука,а ви е пишано отказен рок во пишување 90 дена или повеќе пред почетокот на курсот;  и/или

 курс за обука со Академија Леонтиќ не можете да се премислите дури и ако периодот од 14 дена се уште трае.  Доколку откажете во рок од 14 дена и по вашиот курс за обука

 2.1.3 Курсот е откажан од Академија Леонтиќ освен кога таквото откажување е предизвикано од Временски непогоди, земјотрес,ураган, тероризам, епидемија и/или пандемија, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на почетокот на обуката кога започнала, но пред да заврши курсот, мора да ни се  исплатат средтвата  за тоа и да се работи за Пандемија на ковид-19,Академија Леонтиќ ќе изнајде начин обукиоте да бидат реализирани.

Доколку се откажете во рок од 14 дена и по започнувањето на курсот за обука, но пред да заврши курсот, мора да ни платите за  периодот кој се уште трае. 

2.2 Поврат на средсвата исто така нема да биде предмет на расправа или преостанатите рати ќе мора да се исплатат и во ситуации кога нема да се земе во предвид, ниту еден неуспех од страна на кандидатите,учениците или кандидатите,учениците одлучиле да не го  посетуваат курсот за обука или да не го завршат курсот од која било причина нема да ви се  одобри   рефундирање или трансфер на алтернативен курс.

 2.3 Секое враќање на депозит или одредена рата за уплата или уплата во целост, направени во согласност со овие услови или што на друг начин се согласуваме да ви ги направиме ќе биде предмет на одбивање на административна такса за отпис од обука во износ од 28.000денари и 30% од процентот на уплатата за секој студент и оваа сума ќе биде  пресметана од   износот што ќе ви е вратен.

 2.4 Надоместоците мора да се платат наАкадемија Леонтиќ без одбивање и пролонгирање на датумите за рати или предвидените датуми за уплата пред започнување на обуките.

 2.5 Штом Академија Леонтиќ ќе ве извести за датумот на започнување на курсевите за обука на кандидатите,учениците, вие и/или кандидатите,учениците нема да имате право да ги префрлите кандидатите,ученици(ите) на друг курс, освен кога ќе се согласиме писмено.

 2.6 Освен онаму каде што сме се договориле дека билансот на месечната рата или целосната уплата  за курсот треба да се плати по пат на продолжен план за плаќање, неподмиреното салдо на уплатата за курсот мора да се плати на Академија Леонтиќ не помалку од 30 дена пред почетокот на курсот за  кои на кандидатите,учениците им е извршена резервација. Кандидатите,учениците нема да можат да започнат курс за обука освен ако уплатите за курсот не се целосно платени не помалку од 30 дена пред почетокот на курсот, освен кога сме се согласиле уплатите да бидат платени од вас во согласност со нашиот продолжен план за плаќање,како на еднакви месечни рати.

 2.7 Онаму каде што Академија Леонтиќ ќе се согласи дека можете да ги платите надоместоците за курсот на нашиот продолжен план за плаќање на рати, го задржува правото да го суспендира или откаже секое или целото континуирано учество на кандидатите,учениците на курсот каде што било која исплата не е извршена на датумот на доспевање на плаќање.  Кога уплатите за курсеви не се целосно платени, ниту еден од кандидатите,учениците за кои сте резервирале за курсот за кој дел или сите уплати се неплатени нема да има право да полага каков било испит или испити во врска со релевантните  курсот и нема да можат да полагаат завршен испит и стручна проверка или доделени со квалификацијата во врска со курсот кој учеле се доека не се исплати сумата предвидена споре договорот за вршење обука.

 2.8 Сите курсеви и уплати се предмет на промена без претходно известување со секој кандидат одделно се подготвува договор,зависи за колку кандидати,ученици ќе се изврши уплата од едно  семејството колку лица ќе  се запишат,колку модуларни програми на обука ќе извршат уплата( колку е поголем изборот толку попустот на обука е повисок).

 3. Време и датуми на курсеви, секоја учебна година за Стручно оспособување се прецизирани сите други се менливи во зависност од бројот на резервирани кандидати,датумите за уписи следете ги на овој линк

 3.1 Сите курсеви започнуваат во понеделник, освен ако не е поинаку наведено,следете го распоредот за секоја учебна година на овој линк

 3.2 Академијата Леонтиќ ќе биде затворена за време на периодот на божиќните празници и на сите државни и верски празници и во Зимскиот период кога е зимски распуст од 01.01-24.01 и во летниот период од 01.08-24.08 секоја учебна година од годинта.

3.3 Сите кандидати,ученици пред започнување на обуката ќе добијат распоред за обука и салонска пракса. Академија Леонтиќ може да ги менува часовите на курсот по своја дискреција без претходна најава кога смета дека таквата варијација е неопходна или пожелна за кландидатите,учениците.

 4. Опрема и униформа задолжителна,може да ја обезбеди Академија Леонтиќ и за тоа да плати секој кандидат,ученик или сами да си ја обезбедат.

 4.1 Од студентите  се бара да носат униформа и тоа е задолжително со закон, но исто така од нив се очекува да се облекуваат како да работат во салон и да го почитуваат правилникот и кодексот на облекување.  Дополнителни детали за стандардот на облекување и потребната хигиена се содржани во Кодексот на однесување и правилата на однесување на обучниот центар  на Академија Леонтиќ со кои се бара од кандидатите,учениците да се придржуваат и чиј примерок секој кандидат,ученик ќе потврди дека им е даден кога ќе биде потпишан со  нив.

 4.2 Деталите за опремата што им ја дава Академија Леонтиќ на кандидатите,учениците ќе бидат наведени во списокот со опрема за задолжување во прилог кон договорот за упис со предхходен договор.

Академија Леонтиќ