Центар за обука академија Леонтиќ

Модуларни обуки кои се организираат во приватниот центар за стручна обука,,Академија Леонтиќ''

Обуки за работно оспособување за  фризери, козметичари и шминкери за кандидати кои имале работно искуство и имаат прекин во работата и за кандидати кои имаат минимум пет години работно искуство и сакаат да се доквалификуваат.

ПРИДРУЖНИ ДЕЈНОСТИ ПО ЕДЕН МОДУЛ

 • Овие обуки траат од 7 дена до 1 месец,за одредена техника по избор или во целосен пакет за маникир,педикир,ѓелни и наливни нокти и депилација
 •  Прв степен на шминкање,
 •  Техники за пунџи( 6 модула)
 • Техники за пострижување( 6 модула)

Обезбедени се:

 • Алат, прибор и материјали за работа
 • Прирачници и цел дидактички материјал по теоретска настава
 • Завршен испит

Годишни програми (до два семестра)

Годишните програми се наменети за лица што немаат никакво работно искуство и се почетници во овие дејности, а се на возраст од 18 до 45 години. Наставна програма се реализира по теорија и техничка пракса, протокол за салонска работа. Техничката пракса ја извршуваат на  доброволно  пријавени модели.Наставата се организира од понеделник до петок.

Обезбедени се:

 • Алат, прибор и материјали за работа
 • Прирачници и цел дидактички материјал по теоретска настава
 • Активно вклучени на теренска работа (на сите модни настани, ревии,итн).
 • Активно вклучени на европски проекти преку програмата Ерасмус+ КА1 мобилност.
 • На крај на обуката полагаат за стучна проверка.

Листа на обуки

Во обучниот центар се организираат  модуларни обуки со,

верифицирани  програми преку МОН за:

 • ФРИЗЕРИ
 • КОЗМЕТИЧАРИ
 • МАСЕРИ
 • ШМИНКЕРИ

И верифицирани модуларни обуки преку ЦОВ 

со следните наставни модуларни програми:

 • МОДЕН СТИЛИСТ
 •  СТИЛИСТ ВИЗАЖИСТ
 •  СТИЛИСТ  ФРИЗЕР
 • СТИЛИСТ  ЗА  ТЕАТАР

 

 

 

Академија Леонтиќ