МОЖНОСТИ ПОВЕЌЕ ЗА СЕКОЈ КАНДИДАТ КОЈ ЌЕ СЕ ЗАПИШЕ ВО МЕСЕЦ ЈУНИ ДА ГИ ИЗУЧУВА ОБУКИТЕ

Приватниот центар за стручна обука,,Академија Леонтиќ”од Скопје по втор пат организира и целосно имплементира обуки за развој на стручни вештини и последователно вработување на договорен број на обучени лица,обуката трае три месеци за фризери, козметичари,шминкери  по завршувањето на обуката или за време на обуката во рок од три месеци избраните кандидати од страна на пријавените работодавци за потреба од работник,ќе бидат запослени.

Оваа обука е поддржана од проектот ,,Образование за Вработување во Северна Македонија – Е4Е@мк’’ воедно финансирана од страна на ПЦСО.,,Академија Леонтиќ” и мала партиципација за учество од страна на кандидатите.

За заинтересираните кандидати на овие обуки нивната партиципација изнесува 15.500денари.

Обуките ќе бидат поделени во повеќе групи,наставата ќе се организира според условите и можностите на кандидатите поради летните одмори.

Термините на обуките кога  започнуваат се следни од:

  Прва група кандидати со обука започнуваат од: 18.06.2019год.

Втора група на кандидати со обука започнуваат на: 01.07.2019год.

Трета група на кандидати со обука започнуваат на: 27.08.2019год.

За преставување на програмата која ќе се организира, инфо денови во просториите на ПЦСО.Академија Леонтиќ  со следните датуми:18.06.2019год. и на 25.06.2019год.За сите потребни информации јавете се на телефон 3222 544 и 070 227 68

За време на обуките,обезбедено им е на кандидатите,алат и прибор за работа,потрошен материјал за време на практичната работа,прирачници и дидактички материјал за време на теоретската обука. По завршувањето со обуката сите кандидати полагаат стручна проверка и завршен испит и се стекнуваат со сертификат за завршена обука според техниките и компетенциите кои ги совладал.

За кандидатите кои сакаат да бидат запослени за време на обуката или по  завршување на обуката,ќе добијат листа на фирми кој ќе имаат потреба од работен кадар. ПЦСО.Академија Леонтиќ планира тројца да запосли .

Академија Леонтиќ