Пријави се

Врз основа на добиеното Решение за верификација од Министерството за образование, бр. 19-4558/1 од 29. 09. 2008 година,

Приватниот центар за стручна обука „Академија Леонтиќ“ во Скопје, распишува конкурс за Учебната 2024/25година, на Премиум и Основните модуларни обуки од 12месеци до едномесечни обуки,првиот уписен рок трае до 31.07. 2024 год за :

ПРЕМИУМ МОДУЛАРНА ПРОГРАМА ЗА САЛОНСКА И ТЕРЕНСКА РАБОТА- СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

(наменета за кандидати од 18 до 35 години,секој ден се посетува наставата од понеделник до сабота)

ВИД НА ОБУКА ФОНД НА ЧАСОВИ ВРЕМЕТРАЕЊЕ ЦЕНА Реверс на алат и прибор за работа Дидактички материјал За упис и архивирање на цела документација при запишување За тековно одржување на работен простор Завршен испит  

ВКУПНА ЦЕНА

ФРИЗЕРИ

КОЗМЕТИЧАРИ

300

300

12 МЕСЕЦИ

12 МЕСЕЦИ

390.000

390.000

20.000 2.000 8.000 10.000 20.000 450.000
ФРИЗЕРИ

КОЗМЕТИЧАРИ

240

240

8 МЕСЕЦИ

8 МЕСЕЦИ

340.000

340.000

17.000 2.000 8.000 10.000 20.000 397.000
ФРИЗЕРИ

КОЗМЕТИЧАРИ

180

180

6 МЕСЕЦИ

6 МЕСЕЦИ

300.000

300.000

15.000 2.000 8.000 8.000 20.000 353.000

Кандидатите кои ќе се определат да го  изучуваат премиум пакетот,ќе ги стекнат следните компетенции и ќе ги имаат следните  можности:

 •  Ќе ги изучуваат сите техники кои се наменети за европски и азиски стил на работа;
 • Во текот на денот ќе бидат активно вклучени на теоретска,техничка, салонска и теренска работа со клиенти и пракса со медиуми,секој ден од понеделник до сабота за модуларната програма за 12 -6 месечната програма за Фризери, Козметичари,Масери и Шминкери;
 • Покрај техниките на работа ќе изучуваат и протокол на работа во фризерски, козметички,масерски и шминкерски салони;
 • Активно вклучени на модни ревији,семинари и други модни настани за јавност;
 • Можност да бидат учесник на мобилност на некој од проектите преку ЕРАСМУС+;
 • Ќе се здобијат со бренд Увереније и по  успешно полагање на Завршен испит ќе се стекнат со меѓународно важечки сертификатч
 • За кандидатите кои сакаат да работат во странство им се подготвува препорака за работа,CV, и опис на програмата која ја изучувале;
 • Вработување по завршување на обуката во еден од школските салони или во Академија и студио Леонтиќ;
 • Можност за дообука на некој од Специјалистичките програми за Фризер,Козметичар или Моден Стилист;

НАПРЕДНА МОДУЛАРНА ПРОГРАМА ЗА САЛОНСКА РАБОТА- СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

(наменета за кандидати од 25 до 45 години,три пати неделно се посетува нставата од понеделник до среда)

ВИД НА ОБУКА ФОНД НА ЧАСОВИ ВРЕМЕТРАЕЊЕ ЦЕНА За упис и архивирање на цела документација при запишување Завршен испит  

ВКУПНА ЦЕНА

Фризери

Козметичари

160 8 МЕСЕЦИ 200.000 8.000 20.000 228.000
Фризери

Козметичари

Масери

Шминкери

120

 

 

6 МЕСЕЦИ

 

 

150.000

 

 

8.000 20.000 178.000
Фризери

Козметичари

Масери

Шминкери

60

 

 

3 МЕСЕЦИ

 

 

120.000

 

 

8.000 20.000 148.000

Кандидатите кои ќе се определат да ја  изучуваат  програмата за НАПРЕДЕН  ПАКЕТ НА ОБУКИ,

Ќе ги стекнат следните компетенции:

 • Ќе ги изучуваат  НАПРЕДНИТЕ техники кои се наменети стриктно  за европски  СТИЛ на работа;
 • Во текот на денот ќе ја следат наставта според предвидениот фонд на часови од распоредот за напреден пакет на обука,кој е предвидено,теоретска,техничка  обука, од понеделник до среда за модуларната програма за 12 ,8 и 6 месечната програма за Фризери, Козметичари, Масери и Шминкери;
 • Покрај техниките на работа ќе изучуваат и протокол на работа во фризерски и козметички салони;
 • Ќе се здобијат со бренд Увереније и по  успешно полагање на Завршен испит ќе се стекнат со меѓународно важечки сертификат;
 • За кандидатите кои сакаат да работат во странство им се подготвува препорака за работа,CV, и опис на програмата која ја изучувале;
 • Овој пакет е наменет за почетници и за кандидати кои имаат предходно работно искуство;

ОСНОВНА МОДУЛАРНА ПРОГРАМА ЗА САЛОНСКА РАБОТА- СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

(наменета за кандидати од 35 до 50+ години, два пати неделно се посетува наставата)

ВИД НА ОБУКА ФОНД НА ЧАСОВИ ВРЕМЕТРАЕЊЕ ЦЕНА За упис и архивирање на цела документација при запишување Завршен испит  

ВКУПНА ЦЕНА

Фризери

Козметичари

Масери

Шминкери

96

 

 

6 МЕСЕЦИ

 

 

140.000

 

 

8.000 20.000 168.000
Фризери

Козметичари

Масери

Шминкери

40

 

 

 

3  МЕСЕЦИ

 

 

100.000

 

 

8.000 20.000 128.000
Фризери

Козметичари

Масери

Шминкери

24

 

 

1 МЕСЕЦИ

 

 

60.000

 

 

8.000 20.000 88.000

Кандидатите кои ќе се определат да ја  изучуваат  програмата за ОСНОВЕН  ПАКЕТ НА ОБУКИ,

Ќе ги стекнат следните компетенции:

 • Ќе ги изучуваат  ОСНОВНИТЕ техники кои се наменети за базична салонска работа во  Класичен стил на работа;
 • Во текот на денот ќе ја следат наставта според предвидениот фонд на часови од распоредот за основен пакет на обука,кој е предвидено,теоретска,техничка  обука, од понеделник до среда за модуларната програма за  6,3 и 1 месечната програма за Фризери, Козметичари, Масери и Шминкери;
 • Покрај техниките на работа ќе изучуваат и протокол на работа во фризерски и козметички салони;
 • Ќе се здобијат со бренд Увереније и по  успешно полагање на Завршен испит ќе се стекнат со меѓународно важечки сертификат;
 • За кандидатите кои сакаат да работат во странство им се подготвува препорака за работа,CV, и опис на програмата која ја изучувале;
 • Овој пакет е наменет за почетници без работно искуство и за кандидати, кои имаат  работно искуство,но имаат прекин во работата и имаат потреба од изучување на нови техники на работа;
 • Основниот пакет на обуки е наменет за кандидати кои сакаат обуките, да ги завршат во покус временски рок и со одредени техники според сопствен избор;
 • Во овие пакети,техниките кои се изучуваат се базични и можат да се комбинираат според потребите на кандидатите;

ОБУКИ ЗА СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ

НАПРЕДНА МОДУЛАРНА ОБУКА ЗА САЛОНСКА И ТЕРЕНСКА РАБОТА
ПЕРИОД
Траење Од До
12 месеци 01.09.2024 31.08.2025
8 месеци 01.09.2024

01.10.2024

01.11.2024

31.04.2025

31.05.2025

31.08.2025

6 месеци 01.05.2024 31.10.2024
01.06.2024

01.12.2024

31.11.2024

31.05.2025

3 месеци 01.05.2024

01.06.2024

30.07.2024

30.08.2024

01.09.2024 30.11.2024
01.10.2024 31.12.2024
1 месец Во месеците:  јуни, јули, септември, октомври, ноември, декември 2024/25 година

Уписите за овие обуки започнуваат од  објавување на  Конкурсот за упис на 15.04.2024 година до  пополнување на групите,а се наменети за учебната 2024/2025 година

Инфо денови: од понеделник до сабота од 09.00 до 18.00

Контакт:

Бул. Партизански одреди 43 А 1/1 реон 55

тел. 02 3222 544 /  070 227 684

pcso@leontic.edu.mk  vaskaleontic@gmail.com

Академија Леонтиќ